Smallcap Danmark: Boconcept bidrog mest i første halvår

Stigninger på aktiemarkedet under et og ikke mindst i møbelkæden Boconcept medvirkede til, at Smallcap Danmark kunne levere et større afkast i første halvår.

Læs mere
Fold sammen

Egenkapitalforrentningen landede på 11 pct. før og efter skat, mens resultatet voksede til 28,1 mio. kr. fra 24,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

Investeringsresultatet blev et plus på 32,0 mio. kr. mod 32,8 mio. kr. i første halvår af 2014.

- Boconcept fortsatte den positive udvikling i andet kvartal og bidrog med 22,9 mio. kr. til resultatet for første halvår (aktien steg i perioden med 91 pct.). Egetæpper, Rias og Topsil bidrog ligeledes positivt med tilsammen 10,5 mio. kr., beretter Smallcap Danmark i halvårsregnskabet.

For hele 2015 fastholdes forventningerne om et positivt afkast og resultat.

Dog vurderer selskabet, at risikobilledet er forværret en anelse på grund af usikkerhed om Kina, Grækenland og Federal Reserves planlagte renteforhøjelse.

Der er efter regnskabsperiodens udløb berammet møder i Københavns Byret i en sag rejst af bagmandspolitiet om tre tilfælde af påstået kursmanipulation. Bestyrelsen i Smallcap Danmark afviser, at der er begået kursmanipulation. Der ventes dom i andet kvartal af 2016.

Tabel for Smallcap Danmarks regnskab for andet kvartal af 2015:

#

Mio. kr. Q2 15 Q2 14 H1 15 H1 14 FY 14

--------------------------------------------------------

Investeringsresultat 13,3 13,8 32,0 32,8 -23,7

Finansielle poster (netto) -0,3 -0,6 -0,6 -1,3 -2

Resultat før skat 11,6 11,4 28,1 27,0 -33,6

Nettoresultat 11,6 11,2 28,1 24,9 -43,6

--------------------------------------------------------

#

Forventninger til 2015:

#

Mio. kr. Ved Q2 2015 Før Q2 2015

-----------------------------------------------------

Nettoresultat "Positivt afkast og "Positivt afkast og

resultat" resultat"

-----------------------------------------------------

#