Småaktionærer angriber biotek-fusion

En gruppe vrede småaktionærer i biotekselskabet Pharmexa, der nu er fusioneret med norske Affitech, vil have erstatning for de tab, de mener at have lidt. Derfor søger de om fri proces til at anlægge gruppesøgsmål.

Foto: Reuters
En mindre gruppe aktionærer i det kriseramte og nu hedengangne biotekselskab Pharmexa har fortsat ikke opgivet deres indædte kamp mod fusionen med det ligeledes økonomisk trængte norske biotekselskab Affitech. En fusion, som blev vedtaget og gennemført i maj i år.

Derfor forbereder de i øjeblikket et gruppesøgsmål mod de ansvarlige hos Pharmexa og Affitech samt Erhvervs- og Selskabsstyrelsen og rådgiverne bag fusionen og har søgt Civilstyrelsen om fri proces.

Foreløbig består gruppen af utilfredse aktionærer af tre, nemlig regnskabschef Kjeld Beyer fra Gadstrup, advokat Olav Willadsen fra Glostrup og vognmand Palle Christensen fra Hellerup. De tre forventer, at flere at Pharmexas ca. 14.000 småaktionærer slutter sig til gruppesøgsmålet, hvis der bevilges fri proces.

"Utilbørlig fordel"

Aktionærerne mener, at generalforsamlingsbeslutningen om at fusionere Pharmexa og Affitech er i strid med Aktieselskabslovens paragraf 80, som slår fast, at generalforsamlinger ikke må træffe beslutninger, som er åbenbart egnet til at skaffe visse aktionærer eller andre en utilbørlig fordel på andre aktionærers eller selskabets bekostning.

Liste over anklagepunkter er lang og til tider indviklet. Men ét af de centrale punkter er, at aktionærerne ikke kunne få svar på en række spørgsmål, herunder oplysninger økonomien og værdierne i norske Affitech AS.

Efterfølgende har Kjeld Beyer og de to andre aktionærer selv fået fat i Affitech-regnskabet, der blev afleveret til de norske myndigheder i marts 2007, som Berlingske Business også er i besiddelse af.

Regnskabet viser, at Affitech ved udgangen af 2008 havde et underskud på knap 41 millioner norske kroner, og at selskabets havde en negativ egenkapital på 6,9 millioner. Ifølge årsrapporten var den fortsatte drift dog sikret i form af ansvarlige konvertible lån fra ejerne på i alt godt 36 millioner norske kroner.

Aktiekapital tabt

Selskabets revisor noterer i sin revisionsrapport, at ledelsen har levet op til god regnskabsskik i Norge, men bemærker afslutningsvis:

»Uden at det har betydning for konklusionerne … oven for, vil vi præcisere, at selskabets aktiekapital i sin helhed er tabt.«

»Ledelsen oplyste ikke ved generalforsamlingen om Affitechs store økonomiske problemer, selvom dens medlemmer vidste eller burde vide det og burde oplyse om det, specielt, fordi den blev spurgt,« siger Kjeld Beyer.

Ude af proportioner

Ifølge aktionærerne beviser det, at Affitech var et selskab helt uden værdier ved udgangen af 2008, mens Pharmexa have en egenkapital på godt 40 millioner kr. og en aktiekapital på 29 millioner kr.»

»Derfor er det helt ude af proportioner, når der bliver indgået en aftale om, at ejerne af Affitech skal have 70 pct. af aktierne, mens de gamle aktionærer i Pharmexa kun får 30 pct,« siger Kjeld Beyer.

»De små aktionærer er blevet snydt, så vandet driver,« siger Kjeld Beyer.

Afviser alt

Affitechs adm. direktør, schweiziske Achim Kaufhold afviser imidlertidigt blankt, at der skulle være foregået noget uregelmæssigt i forbindelse med fusionen.

»Fusionen mellem Affitech og Pharmexa blev til på baggrund af en vurdering af de to selskabers teknologier og lægemiddelkandidater samt forhandlinger mellem parterne. Her nåede vi frem til, at værdien af Affitech var større end værdien af Pharmexa, og det er baggrunden for, at Affitechs ejere få 70 pct. af aktierne,« siger Achim Kaufhold, der ikke lægger skjul på, at han er godt træt af at skulle forholde sig til de utilfredse aktionærer.

»Vi har hele tiden informeret korrekt om alle forhold. Disse aktionærer bliver ved med at gentage de samme anklager igen og igen og igen, selvom vi har tilbagevist dem allerede inden den ekstraordinærer generalforsamling. Derfor ønsker jeg ikke at kommenterer yderligere på sagen,« siger Achim Kaufhold med henvisning til en pressemeddelelse, som selskabet tidligere har udsendt.

Flere aktionærer har efter indgivet indsigelse mod fusionen til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, men styrelsen har afvist alle klager. De utilfredse aktionærer mener derfor, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har et medansvar for deres tab, og vil nu også sagsøge styrelsen.