Små pensionskasser klemmes fra flere sider

Deadline for at gennemføre skærpede krav til pensionsbranchen nærmer sig, og det giver udsigt til en halvering af antallet af pensionskasser, som formentlig er for små til at kunne håndtere fremtidens krav alene.

PFAs koncernchef, Allan Polack, er ude ?efter mindre pensionskasser, som har en service og nogle produkter, der ligner PFAs. Foto: Søren Bidstrup
Læs mere
Fold sammen

Danskernes pensioner er fordelt på mange kasser og selskaber – langt flere end i andre lande.

Men det kan snart være slut, for det er svært for de mindste at honorere stigende krav fra både lovgivning og kunder.

Koncernchef Allan Polack i landets største pensionsselskab, PFA Pension, vurderer, at der kommer to bølger, som vil sætte de mindre pensionskasser under pres.

»Den første er hele det regulative med Solvens II. Det vil øge kravene specielt på ledelsessiden omkring modeludvikling og procesdokumentation. Ikke mindst til medlemmerne af bestyrelserne i pensionsselskaberne. De skal have indsigt i levetidsmodeller og regnskabsforhold,« siger Allan Polack.

»Den anden er på investeringssiden. Med de lave renter er det blevet ekstremt svært at levere et ordentligt afkast. Man skal ud i nogle alternative investeringer, og de er mere krævende. Det kan outsources, men det er meget dyrt,« siger Allan Polack.

PFA har i lighed med for eksempel AP Pension allerede indlemmet flere kasser over de senere år.

Hvilke pensionskasser er interessante for PFA?

»For mig er det ikke størrelsen på pen­sionskasserne, som er afgørende. For PFA er det interessant, hvis det er nogle, som ligner os og har nogenlunde den samme service og samme produkter som os. Det afgørende er, om vi kan sige til vores eksisterende kunder, at det skal også være til glæde for dem. Hvis det er det, er vi positive, ellers ikke,« siger Allan Polack.

Hvordan ser I, om en pensionskasse ligner jer?

»Der er tre kriterier, vi ser på. Det ene er opsparingsprodukterne. Det andet er forsikringsprodukterne. I pensionskasserne er der alle mulige former for forsikringer og risikoprodukter. De er en vigtig del af det tilbud, man giver kunderne. Det sidste er service, og hvilket tilbud kunderne forventer at få. I PFA kommer vi med et meget højt service­tilbud. Det lægger vi stor vægt på,« siger Allan Polack.

Øgede krav

Flere kilder i pensionsbranchen forklarer, at mens det tidligere var jagten på lave omkostninger, der fik mindre pensionskasser til at opgive selvstændighed, er det nu stigende krav fra omgivelserne.

Stigende krav fra lovgivningen især i skikkelse af de Solvens II-regler, der skal være helt indført til årsskiftet, men også fra kunder og medlemmer, der kan se en udvikling i de produkter og den service, man kan få i sin pensionsordning.

De mindre pensionskasser må enten se omkostningerne stige eller finde besparelser andre steder, hvis kravene skal indfries. Ellers er alternativet en fusion eller et administrationssamarbejde med en større aktør i pensionsverdenen.

»Kunderne stiller øgede krav til deres pensionsudbyder. Det sker hver eneste dag. Der skal udvikles mere service og rådgivning. Og løsninger med selvbetjening er dyre at have, hvis du en lille pensionskasse, men billige hvis du er stor,« siger Søren Andersen, der frem til 1. august var direktør i forsikringsvirksomheden Willis.

Oplagte partnere

Især PFA, Sampension og AP Pension er oplagte partnere for en arbejdsmarkedspensionskasse, fordi de er kundeejede i modsætning til de kommercielle pensionsselskaber med en ekstern ejer, der skal have et afkast. Men ifølge kilder i branchen bremser det alligevel processen, at der i mange små kasser er en ledelse og en bestyrelse, der fastholder strukturen af hensyn til at beholde deres arbejde og deres indflydelse.

Flere af dem har dog taget skridtet, og PFA har lige indlemmet Pensionskassen for Apotekere og Farmaceuter. Men det efterlader Pensionskassen for Farmakonomer som en lille selvstændig kasse.

Derudover peger kilder i pensionsbranchen på, at Bankpension, Pensionskassen Jordbrugsakademikere & Dyrlæger, PenSam og Lægernes Pensionskasse er genstand for tanker om sammenlægninger. JØP, DIP og Unipension-fællesskabet har også forsøgt tilnærmelser – men foreløbig uden konkrete resultater.

Endelig har Industriens Pension og Pensiondanmark ifølge kilder drøftet at gå sammen – især i takt med, at Dansk Industri har fået en række områder, hvor de to kasser har fælles medlemsgrundlag.