Små arbejdsgiverorganisationer ofte dyrere

Medlemskab. Ofte kan det være dyrere for en virksomhed at melde sig ind i en mindre arbejdsgiverorganisation end i en stor. Til gengæld markedsfører de små sig på at være meget branchespecifikke og i mere direkte kontakt med deres medlemmer.

En stor, politisk magtfuld organisation eller en mindre, mere branchespecifik? Det er den overvejelse, mange danske virksomheder må gøre sig, når de skal melde sig ind i en arbejdsgiverorganisation.

Kontingentet til en arbejdsgiverorganisation udregnes nemlig normalt som en procentdel af medlemsvirksomhedens samlede lønsum.

Og for en virksomhed med 50 ansatte, der tilsammen tjener 20 mio. kr. om året inklusive alt, kan det give nogle betragtelige prisforskelle, alt efter hvilken organisation, man melder sig ind i.

Her koster et medlemskab af landets største og mest magtfulde organisation Dansk Industri eksempelvis 60.000 kr., hvorimod det til sammenligning koster 100.700 kr. at være medlem af Danske Malermestre.

Politik fylder stadigt mereHos Grafisk Arbejdsgiverforening, der er den billigste af de små arbejdsgiverforeninger, understreger direktør Lars Bram, at man helt bevidst har valgt at sætte kontingentet lavt for at fastholde de eksisterende og tiltrække nye medlemmer.

- Vi satser især på at få flere større virksomheder til at melde sig ind hos os. Men som lille organisation er det ikke nødvendigvis prisen, der er det vigtigste. Vi markedsfører os i hvert fald på, at vi har stort kendskab til branchen og er meget tæt på medlemmerne, siger han.

Typisk er det organisationernes politiske indflydelse samt den rådgivning og vejledning, de kan give deres medlemmer, der får danske virksomheder til at udfylde indmeldelsesblanketten.

Organisationens navnOg ifølge Flemming Ibsen, der er arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet, er organisationernes politiske gennemslagskraft de senere år blevet en vigtig grund til, at mange firmaer melder sig ind.

- Det overenskomstmæssige fylder stadigt mindre. Det handler om politisk indflydelse og om at finde en organisation, der kæmper virksomhedens sag på Christiansborg, siger han.

Men hos Dansk Byggeri påpeger økonomichef Finn Lodsgaard, at mange firmaer også melder sig ind for at sende et signal til kunder og samarbejdspartnere.

- At være medlem af en organisation vidner om en vis seriøsitet. Og hos os kan virksomhederne jo blandt andet blive omfattet af vores Byggaranti-ordning. Det er noget som vores medlemmer kan bruge aktivt i forhold til kunder og andre, siger han.

Samme synspunkt deles af Ole Draborg, der er direktør i Danske Malermestre.

Han mener, at medlemskab af en arbejdsgiverorganisation samtidig giver firmaerne en stærk, juridisk ballast, hvis der skulle opstå problemer med underleverandører eller kunder.

- Vi har jo et stort apparat af jurister og konsulenter, der kan hjælpe en virksomhed på områder, hvor man ikke nødvendigvis selv har særlig mange kompetencer, siger Ole Draborg.