Slut med slingreture i luften

Danske og svenske fly zig-zgger i stor stil over landegrænser i luftrummet. Det skal stoppes nu.

Et nyt dansk-svenske selskab får til opgave, at eliminere zig-zag flyvning i dansk-svensk luftrum, så flyenes CO2-udledning bliver reduceret.

Folketingets Finansudvalg gav nemlig i går tilslutning til, at den danske flyvesikringstjeneste Naviair kan indgå medejerskab af et fælles dansk-svensk selskab med deres svenske søsterselskab LFV/ANS.

Det nye selskab skal varetage lufttrafikstyringen i et fælles dansk-svensk luftrum.

- Med Finansudvalgets tilslutning kan den danske flyvesikringstjeneste nu etablere et samarbejde med den svenske flyvesikringstjeneste. Det nye dansk-svenske selskab får en helt klar opgave - nemlig at eliminere zig-zag flyvning i dansk-svensk luftrum, så flyenes CO2-udledning reduceres. Samarbejdet vil give klare gevinster for både luftfarten, samfundet og miljøet, siger transportminister Lars Barfoed.

I dag er landegrænser afgørende for, hvilken rute flyet skal følge. Herved opstår der zig-zag flyvning. Det nye samarbejde vil betyde, at rutestrukturen over Danmark og Sverige optimeres.

Flyveruterne vil blive rettet ud, således at flyvetiden forkortes, brændstofforbruget formindskes og CO2-udledningen reduceres. Samtidig er det langsigtede mål at gøre flyvekontrollen i området billigere for luftfartsselskaberne.

Det dansk-svenske selskab vil blive Nordens største udøver inden for lufttrafikstyring.

- mja