Slut med nummerplader fra Danmark

Skat har valgt en tysk leverandør af nummerplader til danske biler. Først skal en klage fra den tidligere producent dog for retten.

Det bliver Skats foretrukne leverandør af nummerplader, tyske Utsch, der tager over, når den hidtidige kontrakt med SP Medical udløber med udgangen af februar 2008. Fold sammen
Læs mere
Foto: Liselotte Sabroe
Det bliver Skats foretrukne leverandør af nummerplader, tyske Utsch, der tager over, når den hidtidige kontrakt med SP Medical udløber med udgangen af februar 2008.

SP Medical er en del af det børsnoterede SP Group. Selskabet tabte Skats udbudsrunde om levering af nummerplader i de kommende fem år, men ankede sagen til Klagenævnet for Udbud. Her fik SP Medical tidligt på efteråret medhold i, at Skat havde lavet nogle udbudsretlige fejl.

- Indklagedes beslutning af 9. februar om at indgå kontrakt med Erich Utsch annulleres, lyder det i afgørelsen fra Klagenævnet for Udbud, der er en uafhængig administrativ klageinstans.

"Grotesk appel"
Det begrundes med, at Skat på to punkter har handlet i strid med Udbudsdirektivet om blandt andet ligebehandling og gennemsigtighed. Dermed skulle licitationen gå om, men i stedet har Skat besluttet sig for at anke afgørelsen. Den videre behandling af sagen skal derfor foregå ved byretten i Horsens. Det kan tage mange måneder, før en afgørelse er klar. Med beslutningen om at lade Utsch overtage leveringen af nummerplader giver Skat dermed dødsstødet til SP Medicals produktion.

- Det groteske er, at når Skat appellerer, bliver Klagenævnets dom sat ud af kraft. Så det har opsættende virkning for Skat at appellere. Byretten i Horsens har jo ikke tid til at behandle sagen inden forventeligt en gang i løbet af 2008, og så er løbet kørt for os. Tyskerne går i gang med at levere nummerplader på en kontrakt, der hviler på et ulovligt grundlag, og vi bliver tvunget til at stoppe vores produktion, siger Frank Gad, administrerende direktør for SP Group, til RB-Børsen.

Option på levering
Når en afgørelse i sagen mellem Skat og SP Medical falder, vil Skat tage stilling til, hvad der så skal ske.

- Til den tid må vi så, alt efter hvad udfaldet er, forholde os til, hvad konsekvensen skal være, siger Per Hvas, kontorchef i Skats hovedcenter, til RB-Børsen.

Han bemærker, at Rigspolitichefen, som frem til årsskiftet står for motorkøretøjsregistreringen, havde en option på at forlænge kontrakten med SP Medical.

- Den havde vi ønsket at benytte os sig af, indtil det nye kunne starte op (1. august 2008, red.). Men den har SP Medical opsagt, og dermed udløber kontraktforholdet med den nuværende leverandør til februar, siger Per Hvas.

Det bekræfter Frank Gad, men undrer sig over, at Skat overhovedet bringer det på banen. Han påpeger, at Skat netop havde besluttet sig for at skrive kontrakt med tyske Utsch, som kunne gøre det billigere end SP Medical og med samme leveringssikkerhed og kvalitet. I henhold til udbudsmaterialet skulle den nye leverandør starte leveringen af nummerplader fra årsskiftet 2007/08, hvilket ikke hang sammen med, at Skat ønskede, at SP Medical fortsatte som leverandør frem til august.

- De kommer to dage efter, at de har indgået kontrakt med ham (Utsch, red.), og meddeler, at de i øvrigt gerne vil have, at vi fortsætter til 1. august. Men der var næppe nogen ide i at fortsætte med os til højere priser, siger en lettere fortørnet Frank Gad.

Han pointerer, at SP Medical meget gerne vil fortsætte samarbejdet med Skat.

- Jeg håber, at Skat, i overensstemmelse med Klagenævnets afgørelse, vil holde en ny licitation med os som deltagere, siger han.

Skats overtrædelser
De to punkter, som Klagenævnet for Udbud har givet SP Medical medhold i, drejer sig om oplysninger om antallet af nummerplader, herunder kategorier og tildelingskriteriet.

I et resume af kendelsen står der, at det for det første ikke klart af udbudsbetingelserne fremgår, hvor mange nummerplader, der skal produceres om året, herunder fordelt på kategori af plader. En nummerplade er nemlig ikke bare en nummerplade. Således er de nummerplader, bilister skal bruge, når de sætter en cykeltransportanordning bag på bilen, ca. otte gange dyrere at producere end en almindelig nummerplade ifølge SP Medical. Ligeledes er eksempelvis også grænsenummerplader dyrere at lave end de almindelig såkaldte volumenplader. Skat har blot oplyst, at der skal leveres 1 mio. nummerplader om året, men ikke fordelt på arten.

For det andet har Skat i sin bedømmelse af tilbudsgivernes lagt vægt på deres produktionsapparat, selvom det ikke var et tildelingskriterium ifølge udbudsbetingelserne. Her var tildelingskriteriet bestemt til at være "det økonomisk mest fordelagtige bud". Herunder blev der lagt vægt på leveringssikkerhed og økonomi, som blev vægtet med henholdsvis 60 pct. og 40 pct.

RB-Børsen