Slut med byggepladslederes indkøb

Flere entreprenørfirmaer arbejder på at ændre, hvad der traditionelt har været en naturlov i den danske byggebranche. Fremover vil indkøb af materialer til byggepladsen ikke længere skulle godkendes eller foretages af byggepladslederen, der dermed fratages et stort ansvar, som traditionelt har været uløseligt forbundet med hans stilling.

Baggrunden for de radikale ændringer i entreprenørernes indkøbsmetoder er ønsker om at effektivisere indkøbene gennem centralisering. Ved at samle alle indkøb hos specialiserede medarbejdere, håber man at kunne opnå væsentlige besparelser. Entreprenørvirksomheder køber meget ind, så der er mange penge at hente på en effektivisering af indkøbsfunktionen.

NCC er at af de entreprenørselskaber herhjemme, der er længst fremme med udviklingen af alternativer til det traditionelle decentrale indkøb. Ved at placere indkøbskompetencen i forskellige centrale såkaldte kompetencecentre håber virksomheden at kunne spare 10 pct. af de ca. tre mia. kr., som man køber ind for om året.

- Vi er i gang med at omstrukturere vores indkøb, fordi vi ser et stort effektiviseringspotentiale på dette område. Det medfører ændringer flere steder i organisationen, ikke mindst hos byggepladslederne, som ikke længere har de indkøbsbeføjelser, som de har været vant til, forklarer Arne Becker, indkøbsdirektør i NCC Construction Danmark.

Gør vold på kultur

Det grundlæggende rationale bag entreprenørselskabernes fremgangsmåde er det simple, at de ansatte skal bruge deres tid på det, de er bedst til. For byggepladslederens vedkommende er det at styre byggepladsen, mens andre forventes at kunne købe mere fornuftigt ind. Derfor fratages han denne opgave, så der mere tid til hans kerneaktiviteter.

Fjernelsen af byggepladsledernes indkøbsbeføjelser er imidlertid forbundet med store udfordringer, for de færreste er glade for at miste et så stort ansvar. Resultatet kan være stor forvirring og faldende motivation hos den enkelte leder, for hvem det kan være svært at få øje på fordelene ved de nye måder at købe ind på.

- Der er megen fornuft i at kigge på en effektivisering og centralisering af indkøbene, men man skal være klar over, at man gør lidt vold på hele byggeriets kultur. Det betyder, at ledelsen skal være meget opmærksom på de problemer, som sådan en fremgangsmåde næsten ikke kan undgå at medføre, siger sektionsleder Sten Bonke fra Danmarks Tekniske Universitets sektion for produktionsledelse i byggeriet.

Han peger på, at mens uddelegering af ansvar og beføjelser er motiverende for medarbejderne, så er fratagelse af samme ting demotiverende. Derfor skal entreprenørvirksomhederne bringe nogle andre motivationsfaktorer og incitamenter på banen, hvis de vil opretholde motivationen og dermed produktiviteten hos den enkelte byggepladsleder.

- Det kan måske være svært at skabe tilstrækkelig opbakning for udviklingen hos byggepladslederne, men som ledelse er man pisket til at prøve. Øvelsen er at synliggøre, at ændringerne medfører fordele for hele virksomheden og dermed også lederne på byggepladserne, forklarer Sten Bonke.

Information er afgørendeHos NCC har man fra starten været opmærksom på, at centraliseringen af indkøbene langt fra ville blive en smertefri proces.

Derfor gik en stor del af det indledende arbejde, der har strakt sig over et år, med at analysere organisationens forandringsparathed. En af konklusionerne på de analyser er netop, at det er afgørende at få forklaret medarbejderne meningen med og betydningen af de ændrede indkøbsmetoder.

- Information er helt afgørende, så helt fra starten har vi fra ledelsens side været meget påpasselige med at melde alt klart ud til hele organisationen. Indtil videre er omstillingen forløbet tilfredsstillende, selvom der altid vil opstå modstand og problemer, når man gennemfører så store ændringer, konstaterer Arne Becker.

NCC har købt ind via kompetencecentrene i omkring fire måneder, og vil løbende øge andelen af varer, der købes ind på denne måde.