Sløve konkursadvokater skal straffes med bøde

Lang tid. Et konkursbo tager ofte to år at gøre færdig. Men det kan gøres hurtigere, mener regeringen og det såkaldte Konkursråd. Konkursloven blev strammet 1. juli, så skifteretten skal holde mere øje med advokaterne og eventuelt skære i deres salær, hvis de er for sløve.

Det tager mellem et til tre år at gøre en konkurs færdig, uanset om værdierne i boet er til at overse. Dét er alt for lang tid, til at tilliden til systemet kan bevares.

Derfor har Folketinget med det såkaldte Konkursråd i spidsen indført nogle regler fra 1. juli, som skal sætte fut under de advokater, som behandler konkursboerne, kuratorerne.

Overvåger advokaterSkifteretterne skal overvåge advokaternes behandling mere nøje, og kan hvis det går for langsomt, kan dommeren "straffe" advokaten ved at udmåle et mindre salær end ellers. En mulighed, som dommer Torben Kuld Hansen, Sø og Handelsretten godt vil bruge.

- Det er klart det vil vi gøre brug af øjeblikkeligt, hvis vi ser sløseri, siger Torben Kuld Hansen, der selv har deltaget i forberedelsen af de ny stramninger.

Samme melding kommer fra skifteretten i Esbjerg.

- Vi skærer i salæret, hvis tingene ikke bliver færdige inden for et vist tidsrum, siger Ole Petersen fra skifteretsafdelingen ved Esbjerg Byret.

Kuratorformand tilfredsFormanden for Kuratorfor-eningen advokat Lars Skanvig, Lind&Cadovius, er tilfreds med reglerne, men tror dog at det bliver de nye tidsfrister for kreditorerne, der får den største effekt. Ikke så meget de øgede sanktionsmuligheder over for advokaterne.

Sø- og Handelsretten, der overvåger cirka en tredjedel af landets konkurssager, vil især forsøge at speede behandlingen af to typer af sager op. De personlige konkurser og de "tomme" konkursboer.

Torben Kuld Hansen tror, at Sø og Handelseretten snart får brug for de ny regler.

For Erhvervs og Selskabsstyrelsen vil i slutningen af måneden sende 1700 selskaber til tvangsopløsning hos landets skifteretterne.

- Mange af tvangsopløsningerne vil ende med konkursbehandling, forklarer Torben Kuld Hansen, Sø- og Handelsretten. Sidste år "afsluttede" landets skifterettter 4.154 konkursbegæringer. Hverken Domstolsstyrelsen eller skifteretterne laver statistikker på, hvor længe det tager at behandle konkurserne. Men det er et ønske hos styrelsen, oplyser chefkonsulent Klaus Ruggaard, Domstolsstyrelsen.

Det typiske bud på en gennemsnitlig sagsbehandlingstid lyder på mellem et-tre år. Konkursrådets undersøgelse fra fem år tilbage viser, at konkursbehandlingerne i snit har været oppe på 29 og 27 måneder.