Skyhøje advokathonorarer er kommet under pres

Timebetalingerne på op til 4.000 kr. kan være fortid. Virksomhederne vil have advokaternes høje lønningerne ned, og branchen erkender selv, at honorarerne er på vej ned.

Efter finanskrisen er der blevet færre opgaver for mange erhvervsadvokater. Foto: Marie Hald
Læs mere
Fold sammen

Advokater kan se frem til lavere honorarer. Virksomhederne vil ikke længere betale timepriser på op til 4.000 kr., og branchen regner med, at de skyhøje honorarer vil falde i takt med, at de danske selskaber fokuserer på at få omkostningerne bragt ned.

»Fra alle sider oplever vi en meget stor omkostningsbevidsthed. Jeg tror, at det vedrører alt, hvad erhvervsvirksomhederne betaler for, og vi mærker det absolut også på advokatydelserne. Vi må som branche naturligvis følge med i den udvikling, og det betyder, at mange advokathuse tilsvarende reducerer deres omkostninger,« siger administrerende direktør Paul Mollerup fra brancheforeningen Danske Advokater.

Berlingske har talt med finansdirektører i danske virksomheder. De ønsker ikke at optræde med navn i avisen, men de bekræfter, at virksomhederne, som led i et større fokus på omkostningerne, kigger grundigt på høje honorarer til advokaterne.

En timeløn for en topadvokat kan ligge på 3.500-4.000 kr. I revisionsbranchen, som også har oplevet et pres fra virksomhederne for at få priserne ned, ligger en timeløn for de bedste revisorer på omkring 2.000-2.500 kroner.

»For et år tilbage var der i dele af branchen ikke kutyme blandt kunderne for at spørge om prisen. Men markedet bevæger sig helt utvivlsomt i en retning, hvor der vil komme større opmærksomhed på priserne og grundlaget for prisen,« siger Klavs Graversen, der er partner og bestyrelsesformand i Horten Advokatpartnerselskab – et af landets ti største advokathuse.

Han siger, at virksomhederne vil have mere klarhed over, hvad de præcist betaler for.

»Det er ikke kun et krav om lavere om priser, men kunderne vil også vide, hvad de betaler for. De vil vide, hvor mange timer der er brugt, og hvad de er brugt til,« siger Klavs Graversen.

Han siger, at virksomhederne i dag ofte udpeger en bestemt advokat, som de vil have til en bestemt pris.

»Det er en naturlig udvikling i takt med, at virksomhederne bliver mere professionelle indkøbere. De er blevet dygtigere, og virksomhederne ansætter selv advokater, så de har mere indsigt i, hvad tingene skal koste,« siger Klavs Graversen.

Færre opgaver

Tidligere på ugen skrev Berlingske, at de største advokathuse som Plesner, Kromann Reumert og Gorreissen Federspeil havde været tvunget til at afskedige flere af deres advokater. Det skyldes, at der er færre opgaver, og at advokaterne i mindre grad søger væk fra de store huse, fordi der ikke er så mange job andre steder som tidligere.

Men Horten har ikke været gennem fyringsrunder, og advokathuset har i stedet mærket fremgang i de senere år. Det gælder også for Maqs Law Firm, der et andet af de mellemstore advokathuse.

Her siger ledende partner Philip Graff, at selskabet har oplevet en pæn organisk vækst i de senere år.

»Vi har en omkostningsstruktur, som har været mere tilpasset det marked, som vi har set i et stykke tid. Vi var måske lidt mere bevidste om, at kunderne ville begynde at sætte budgetmæssige krav til os, ligesom de gør til andre leverandører,« siger Philip Graff.

Han siger, at kunderne i højere grad vil forhandle priserne på plads på forhånd.

Øget priskkonkurrence

»Der er absolut mere konkurrence om prisen. Det er både et spørgsmål om, at folk overvejer, om de overhovedet skal gå til advokat. Når de så gør det, er de mere prisbevidste. De vil have faste priser og budgetoverslag. Det er ikke som for år tilbage, hvor de gik til advokaten og fik en regning bagefter,« siger Philip Graff.

Nye betalingsformer

Han mener, at branchen fremover vil opleve, at den traditionelle timebetaling vil blive afløst af nye former for betaling.

»Vi har kigget på, hvad der sker i USA, hvor man har set, at kunderne kræver en fast pris for et bestemt stykke arbejde. Det er en ny honoreringsmodel, hvor man gør op med traditionerne i advokatbranchen. Vi vil se, at vi som i mange andre konsulentbrancher, skal opgive en fast pris,« siger Philip Graff.

En anden tendens er, at advokatopgaver i stigende omfang bliver sendt i udbud mellem flere advokathuse. Det er en udvikling, som også revisorerne har oplevet.

Advokatbranchen havde generelt flere pæne år op til krisen, og de gode tider forsatte under lavkonjunkturen på grund af travlhed med konkurser og andet krisearbejde. Nu er efterspørgslen mindre, men Klavs Graversen siger, at den nye regulering, der er kommet efter krisen giver nye arbejdsopgaver.

»Nu er opgaverne mere komplekse, fordi der er kommet med intensiv regulering. Derfor gælder det om at have den rette sammensætning af medarbejdere og en mere fleksibel måde at sammensætte sine team på,« siger Klavs Graversen.