Skræddersyet medicin giver giganter dødsstødet

Skræddersyet medicin til den enkelte patient kan blive dødsstødet for medicinalgiganterne, der har nydt godt af milliardsælgende lægemidler til en bred gruppe patienter. Danmark skal være ”hotspot” for området, mener to investeringsfremmeforeninger.

Fremover bliver det en af de helt store udfordringer i medicinal- og biotekindustrien at kunne skræddersy medicin, så den passer præcist til de enkelte patienter, mener farmaceut og seniorforsker i Dako Denmark, Jan Trøst Jørgensen.

Skræddersyet medicin betyder, at man ved hjælp af en biomarkør - en særlig test - kan afgøre, hvilket lægemiddel, der vil virke mest optimalt på den enkelte patient. Det kan spare sundhedsvæsnet mange penge, og derfor vil de vende sig mod de selskaber, der i fremtiden vil kunne tilbyde den skræddersyede medicin.

"Set med økonomiske øjne vil det koste penge at få det implementeret, men man vil også få en mere rationel brug af lægemidler og dermed undgå fejlmedicinering, som man ofte ser i dag. Mange af de nye lægemidler, for eksempel mod kræft, er meget dyre, og derfor er det rigtigt, rigtigt dyrt både økonomisk og menneskeligt, når man ikke giver den rigtige behandling," siger Jan Trøst Jørgensen.

"Samtidig kan man spare patienterne for bivirkninger ved medicin, som alligevel ikke virker. Og ved en sygdom som kræft er der også en tidsfaktor, hvor det er vigtigt at ramme rigtigt med behandlingen første gang," siger Jan Trøst Jørgensen.

Dødsstødet for big pharma

Jan Trøst Jørgensen mener, at udviklingen på lang sigt kan betyde, at den skræddersyede medicin bliver dødsstødet for de såkaldte blockbustere, der er betegnelsen for lægemidler, som sælger for over en milliard dollar om året, og som helst skal kunne anvendes bredt af så mange patienter som muligt. Det vil formodentligt forringe rentabiliteten for "big pharma" voldsomt, siger han.

Også medicinal- og biotekinvestor Palle Holm Olesen fra Bank Invest stiller spørgsmålstegn ved om de store selskabers såkaldte blockbuster-model holder i fremtiden.

"Udviklingen går antageligt mod en mere individualiseret behandling. Jeg tror ikke, vi vil se ret mange 10 til 15-milliarder dollar produkter i fremtiden, som er den forretningsmodel, de store farmavirksomheder har nydt godt af siden midten af 1990erne," siger Palle Holm Olesen.

Med få undtagelser har de store medicinalselskaber ikke været særligt aktive inden for skræddersyet medicin, ifølge Jan Trøst Jørgensen. Det kan skyldes, at de frygter at miste omsætning, fordi det ikke giver mulighed for at lave produkter, der rammer nær så bredt som blockbusterne, men også, at omstillingen vil være en vanskelig proces for de store organisationer.

Har man imidlertid den rette organisation, kan udviklingen af lægemidler til mindre grupper af patienter dog uden tvivl være attraktiv, mener han.

Danmark som "hotspot"
Netop Danmark kan blive et "internationalt hotspot" inden for skræddersyet medicin, mener de to investeringsfremmeorganisationer Copenhagen Capacity og Invest in Denmark .

"Det er helt klart et område, hvor vi er nået meget langt, og hvor vi er interessante både udviklingsmæssigt og markedsmæssigt," siger Gitte Pedersen fra Invest In Denmark, der til daglig har sin arbejdsplads i New York.

"For det første fordi vi har den tredjestørste pipeline af nye lægemidler under udvikling i Europa. For det andet, fordi vi også har nogle stjernekompetencer inden for systembiologi, som er værktøjskassen til skræddersyet medicin. Og for det tredje, fordi vores sundhedssystem er opbygget på en måde, hvor vi ser på en mere langsigtet effekt af behandlingen med lægemidler, og der er ikke langt mellem beslutningstagerne," siger Gitte Pedersen.

Copenhagen Capacity og Invest in Denmark har siden april arbejdet på at synliggøre den danske know-how på området og at tiltrække udenlandske selskaber og kompetencer. De arbejder dels med "big pharma" og dels med de virksomheder, der står bag den underliggende teknologi for skræddersyet medicin. Foreløbig har det resulteret i en del møder, men Gitte Pedersen vil ikke sætte navne på virksomhederne. Hun håber at kunne fortælle om succeser i løbet af et par år.

Brugen af skræddersyet medicin
Især inden for kræftbehandling, infektionssygdomme og kardiologi vil skræddersyet medicin vinde indpas inden for nær fremtid, vurderer Jan Trøst Jørgensen. Om ti til 15 år vil der ikke være mange kræftpatienter, der bliver behandlet medicinsk, uden først at få lavet en test af, om medicinen er den rigtige for dem, mener han.