Skjulte gebyrer i danske swap-sager

En af Danmarks største banker har nu fået et sagsanlæg fra en tysk virksomhed, der mener, at banken har taget 600.000 kroner i skjult gebyr ved indgåelsen af en swap-aftale.

Presset på de store danske banker stiger betragteligt i de mange swap-sager uge for uge. En tysk virksomhed har nu anlagt den første danske retssag mod en af Danmarks største banker, som ifølge virksomheden ikke bare har rådgivet alt for dårligt om de store risici ved swap-aftaler, men ligefrem har skjult et »gebyr« på hele 600.000 kroner.

Dermed ser retsopgøret om de mange swap-aftaler, der allerede er i fuld gang andre steder i Europa, for alvor ud til at accelerere i Danmark.

»Der er to elementer i sagen. Dels har rådgivningen været for dårlig, dels har banken taget et skjult gebyr på hele 600.000 kroner. En swap-aftale er et rentevæddemål, men bankkunden har begyndt væddemålet i et minus på 600.000 kroner uden at være oplyst om det, og uden at det umiddelbart kan gennemskues på grund af den komplicerede konstruktion,« siger advokat Christian Schwarz-Hansen fra LEAD Advokatpartnerselskab, der har anlagt sagen for det tyske selskab.

I Tyskland tabte Deutsche Bank en lignende sag i Højesteret forrige år, hvilket har sat gang i et større retsopgør om swap-sager i Tyskland. Hidtil har de swap-sager, hvor banker har indgået forlig herhjemme, dog alene handlet om dårlig rådgivning, og modparten har været landmænd. Men med det tyske selskabs sagsanlæg øges presset på de danske banker voldsomt, fordi det nu også er virksomheder, der mener at være ikke alene dårligt rådgivet, men også at der er taget enorme skjulte gebyrer.

»Den tyske dom giver et rygstød til at føre sager i Danmark om de skjulte gebyrer, og på baggrund af de henvendelser, vi har fået, vil jeg vurdere, at potentialet for at få medhold i swap-sager herhjemme er stort for mange virksomheder,« siger Christian Schwarz-Hansen.

Sagen drejer sig om en ejendomsinvestering, som blev rentesikret med en swap-aftale, og det »skjulte gebyr« på de 600.000 kroner svarer til hele tre procent af hovedstolen. Banken har endnu ikke bestridt den alvorlige anklage, men nægter dog at stille kunden, som om aftalen aldrig var indgået.B