Skjern Bank tilfreds med positiv udvikling

Skjern Bank fordobler overskuddet i første halvdel af 2013 og venter en stigende efterspørgsel på lån samt lavere nedskrivninger. Det fremgår af bankens regnskab for første halvdel af 2013.

Foto: Tommy Kofoed. Skjern Banks ledelse konstaterer, at antallet af nødlidende engagementer er væsentligt reduceret og forventer fremadrettede nedskrivninger på et aftagende niveau.
Læs mere
Fold sammen

Nettoindtægterne fra renter og gebyrer steg en smule til 112,6 mio. kr. fra 108,7 mio. kr. i første halvdel af 2012.

Samtidig faldt nedskrivningerne på udlån til 31,5 mio. kr. fra 33,8 mio. kr. i 2012. Bankens ledelse konstaterer, at antallet af nødlidende engagementer er væsentligt reduceret og forventer fremadrettede nedskrivninger på et aftagende niveau.

På bundlinjen er nettoresultatet mere end fordoblet til 8,5 mio. kr. fra 3,9 mio. kr.

»Ledelsen noterer med tilfredshed, at basisindtjeningen er væsentligt forbedret, at efterspørgslen efter udlån er stigende med øget volumen til følge, samt at den samlede omkostningsbase er reduceret,« skriver Hans Ladekjær Jeppesen og Per Munck i regnskabet.

Skjern Bank fastholder forventningerne og venter fortsat et basisresultat på 85-100 mio. kr.