Skjern Bank er tilfreds med resultat og fastholder forventninger

Foto: Brian Bergmann

Skjern Banks første ni måneder af i år har været særdeles tilfredsstillende.

Det skriver banken i regnskabet for tredje kvartal.

Forventningerne til basisresultatet blev opjusteret efter andet kvartal og de fastholdes i regnskabet på 135-145 mio. kr. Det tilføjes nu, at der ventes et resultat før skat med forbehold for udviklingen i kursreguleringer i fjerde kvartal i intervallet 140-150 mio. kr.

Banken opnåede et overskud før skat på 119,6 mio., kr., hvilket er en stigning på 43,7 mio. i forhold til samme periode i 2016.

De første tre kvartaler har vist betydelig fremgang på nettorente- og gebyrindtægter, som er øget med knap 13 pct. på grund af det meget høje aktivitetsniveau.

»Det er tillige positivt at konstatere, at bankens kunder, set under et, har det økonomisk bedre, hvilket har medført et pænt reduceret nedskrivningsbehov,« skriver banken og fremhæver også, at resultatet er præget af meget tilfredsstillende kursreguleringer men også et stigende omkostningsforbrug, primært til et øget antal medarbejdere og it.

Nedskrivninger er reduceret til 14,1 mio. kr. mod 24,7 mio. kr. i samme periode i 2016.

»Halvdelen af nedskrivningsbehovet er relateret til landbrugssegmentet, der trods bedre bytteforhold, fortsat er udfordret, men nedskrivningsbehovet på branchen samlet set er dog faldende. Det resterende nedskrivningsbehov er i overvejende grad på øvrige erhvervssegmenter, da bankens privatkunder har det økonomisk godt,« fremgår det af regnskabet.

Skjern Bank har åbnet en afdeling i Virum nord for København., og afdelingen har fra starten af oplevet stor travlhed, hvilket styrker bankens samlede strategi om øget forretningsomfang via organisk vækst.

/ritzau/FINANS