Skibsfarten er nu med i kampen mod klimaændringer

Efter adskillige års træge forhandlinger lykkedes det fredag de 173 medlemslande i FN's Søfartsorganisation, IMO, at blive enige om en aftale, der skal beskære fragtskibes CO2-udledning.

Det oplyser direktør Maria Skipper Schwenn fra brancheforeningen Danske Rederier, som deltager i IMO-mødet i London.

Hun kalder aftalen »historisk«.

Fragtskibe står for 2,2 procent af verdens samlede CO2-udledning, hvilket svarer til Tysklands emissioner. Denne andel ventes at vokse, hvis der ikke handles politisk.

IMO-planen er et kompromis, som i 2050 mindst skal halvere skibsfartens klimabelastning, sammenlignet med niveauet i 2008. Visionen er helt at udfase skibenes udledning af drivhusgasser i anden halvdel af dette århundrede.

»Det er en historisk beslutning med meget bred tilslutning. Det er et meget stærkt signal, der sendes til omverdenen. IMO-landene har leveret,« siger hun til Ritzau.

Danske Rederier har arbejdet for at få en ambitiøs plan, der kan bringe skibsfarten med om bord i den internationale klimaaftale, som blev indgået i Paris i 2015.

EU har truet med regional regulering i Europa, hvis ikke IMO snart kunne enes om en aftale. Det har europæiske rederier villet undgå, for man vil af konkurrencehensyn for enhver pris undgå, at flagstater behandles forskelligt.

For danske skibe og rederier betyder aftalen, at man nu skal til at udvikle andre brændstoffer end den traditionelle bunkerfuel.

»Vi skal i gang med biobrændstoffer, gas, metanol, syntetiske brændstoffer og elektrisk drift,« siger Maria Skipper Schwenn.

Til efteråret skal landene i IMO diskutere de konkrete tiltag, som skal sikre CO2-reduktionerne.