Skibsfart kan være med til at finansiere FN's klimapakke

Skibsfarten kan sammen med luftfart være med til at lukke et multi-milliard-dollar stort hul i finansieringen af CO2-reduktioner.

Der er nu en stigende interesse i FN's-klimaorganisation UNFCCC for udvikling af markedsbaserede instrumenter til skibsindustrien, såsom brændstofafgift eller emissionshandelsordninger, kan være en potentiel finansieringskilde. Det skriver shippingavisen Lloyd's List.

Beregninger viser, at UNFCCC har brug for 100-160 mia. dollar (525-840 mia. kr.) om året til at finansiere den samlede pakke af drivhusgasreduktioner, som skal forhandles på det kommende klimatopmøde i København.

Mens estimatet fortsat er meget spekulativt, har generalsekretæren i FN-klimaorganisation UNFCCC, Yvo de Boer, foreslået, at skibsfarten kan levere over 4 mia. dollar om året, mens andre har peget på tal langt over 10 mia. dollar fra skibs- og luftfart tilsammen.

Frygter for forhandlingsmuligheder
Spørgsmålet er imidlertid om FN's søfartsorganisation IMO vil være i stand til at trumfe CO2-reduktioner igennem over for sine medlemmer eller om UNFCCC skal træffe nogle beslutninger.

Mens flertallet af medlemsstater er parate til acceptere IMO-udspillet, så er der dog en række udviklingslande, der ikke vil tilslutte sig det før efter topmødet i København.

De frygter, at de ved at omgå UNFCCCs princip om "fælles, men differentieret ansvar", vil kompromittere deres forhandlingsmuligheder på bredere emner uden for shipping. IMO's princip er modsat ligebehandling af alle skibe uanset flag.