Skeptisk Nykredit-kunde savner svar efter købstilbud

Kritisk medlem af Nykredits repræsentantskab er nysgerrig efter at høre mere om kapitalindskud udefra.

København. En mindre gruppe tillidsvalgte i realkreditselskabet Nykredits repræsentantskab kæmper med næb og kløer for at undgå en børsnotering.

En mulig løsning på konflikten kan være på vej, idet Nykredit meddeler, at man har modtaget et købstilbud fra en investorkreds, der vil købe en mindre del af Nykredit-aktierne.

Ifølge Jyllands-Posten drejer det sig om tre pensionskasser, AP Pension, PFA Pension og PensionDanmark.

På den måde kan Nykredit få tilført mere kapital, samtidig med at man begrænser andres indflydelse på det kundeejede selskab.

Jens Vesterbæk er tidligere formand for den nu nedlagte forening Consum, der kæmpede imod børsnoteringen, men nu er nedlagt.

Han mener fortsat ikke, at Nykredit har brug for yderligere kapital, efter at man har skovlet milliarder ind på bundlinjen de seneste mange kvartaler.

- Nykredit har en solvensprocent på 20 procent, men skal kun leve op til et solvenskrav på 13 procent, selv når man ser et par år frem i tiden, siger Jens Vesterbæk.

Han er skeptisk over for, om konstruktionen med pensionskasserne reelt er det columbusæg, det umiddelbart ligner.

- Der er jo mange uafklarede spørgsmål lige nu. Vi ved for eksempel ikke, hvad deres afkastkrav er, og hvordan bestyrelsen skal sættes sammen fremover.

Og det vigtigste spørgsmål er ifølge Jens Vesterbæk, om løsningen med et salg af en mindre aktiepost løser det problem, som børsnoteringen blev sat i verden for.

Det handler om at skaffe adgang til kapital udefra, hvis Nykredit måtte få behov for det.

- I så fald bliver det jo de nye medejere, der skal til lommerne.

- Derfor skal der laves en klokkeklar aftale i ikke-krisetider om, hvordan det skal fungere, hvis krisen kommer.

Så må ejerne committe sig til at træde til med yderligere kapital, hvis det bliver nødvendigt, siger Jens Vesterbæk.

Han har sammen med ni øvrige medlemmer af repræsentantskabet krævet, at Nykredits ledelse undersøger muligheden for at skaffe penge gennem en såkaldt aktionærforening.

Den indebærer, at Nykredits kunder selv leverer den nødvendige kapital, som kan stabilisere selskabet.

14. november er repræsentantskabet indkaldt til et dialogmøde, hvor børsnoteringen og alternativerne vil blive diskuteret.