Skattepligt ved køb af bolig

Såfremt en person erhverver bopæl i Danmark og samtidigt tager ophold her i landet, er der fuld skattepligt til Danmark. Efter nogle år med stor uklarhed, er der kommet en række afgørelser, som gør det lidt nemmere at forudsige, hvornår der opstår fuld skattepligt.

Såfremt en person erhverver bopæl i Danmark og samtidigt tager ophold her i landet, er der fuld skattepligt til Danmark. Efter nogle år med stor uklarhed, er der kommet en række afgørelser, som gør det lidt nemmere at forudsige, hvornår der opstår fuld skattepligt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Henning Bagger
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Når man kommer til Danmark fra udlandet, er det selvsagt af stor betydning at afgøre, hvornår man bliver fuldt skattepligtig til Danmark. Det er en første betingelse, at man har erhvervet en bopæl. Et boligkøb vil som udgangspunkt være ensbetydende med erhvervelse af bopæl. Rådighed over en lejebolig vil således også udgøre en bopæl.

Foruden erhvervelse af bopæl er det yderligere en betingelse, at der tages ophold her i landet, og at dette ophold ikke er kortvarigt på grund af ferie eller lignende.

Det fremgår af Skats praksis, at et uafbrudt ophold her i landet i en periode på mere end tre måneder eller et samlet ophold på i alt mere end 180 dage inden for 12 måneder ikke er et kortvarigt ophold. Herudover er det et krav, at selv kortvarige ophold er som følge af ferie eller lignende.

Som det fremgik af Stephen Kinnock-sagen er konsekvensen, at en person med arbejde i udlandet, som ikke i udgangspunktet er skattepligtig til Danmark, kan holde sig ude af dansk skattepligt, selv om hustru og børn bor her i landet, så længe man kun opholder sig her på weekend- og ferie-ophold.

Det, som i de seneste år særligt har givet anledning til tvivl, er, om en begrænset erhvervsmæssig aktivitet under opholdet medfører, at der ikke er tale om »ferie eller lignende«.

Det følger nu af Skats praksis, at der ikke indtræder skattepligt, såfremt ferien afbrydes af enkeltstående og sporadiske arbejds- aktiviteter. Sporadisk besvarelse af mails, telefonopkald samt deltagelse i enkeltstående møder, vil som udgangspunkt ikke medføre indtræden af skattepligt, hvis opholdet i øvrigt er begrundet i ferie.

Skattepligten indtræder, såfremt de indtægtsgivende aktiviteter har karakter af løbende, regelmæssig varetagelse af indtægtsgivende erhverv.

Skat har præciseret, at sporadisk arbejde der er udført her i landet i maksimalt ti dage i en periode på 12 måneder, ikke medfører indtræden af fuld skattepligt. Varetagelsen af arbejdsopgaverne må ikke være udtryk for et fast mønster.

Skatterådet har således taget stilling til, hvorvidt der ville indtræde fuld skattepligt for en person, der deltager i bestyrelsesarbejde i Danmark syv-ti gange årligt samtidig med, at han råder over et sommerhus her i landet. Skatterådet fandt, at der ikke ville indtræde fuld skattepligt for spørgeren. Der blev i afgørelsen lagt vægt på, at spørgeren ikke ville anvende sommerhuset i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, men derimod ville flyve til og fra møderne fra udlandet.

Det fremgår af afgørelsen, at deltagelsen i bestyrelsesarbejdet ville have medført fuld skattepligt, såfremt spørgeren rent faktisk havde benyttet sommerhuset eller en anden bolig i forbindelse med bestyrelsesarbejde af det nævnte omfang.

I en Landskatteretssag blev der dog ikke statueret fuld skattepligt som følge af deltagelse i et bestyrelsesmøde.

Der var tale om en fabrikschef, som boede i Kina, men havde en ejendom her i landet. Han var ikke bestyrelsesmedlem men deltog i bestyrelsesmøderne i koncernen for at rapportere om driften i Kina. Bestyrelsesmøderne blev som regel holdt i Danmark, hvor fabrikschefen deltog via videoforbindelse fra Kina. Fabrikschefen kunne dog forudse, at han skulle deltage i bestyrelsesmøder fysisk her i landet en enkelt gang om året, når han i øvrigt var her på ferie.

Landsskatteretten fastslog, at der ikke ville opstå fuld skattepligt til Danmark under disse omstændigheder.