Skattehetz mod fattige iværksættere

Inddrivelse. Iværksættere med gammel moms- eller skattegæld i ryggen, kan ikke forvente, at blive fredet hos Skat, bare fordi de er fattige. Skat kan aftvinge ekstra-afdrag ved modregning. Advokat frygter at skyldnere bevidst vil nedjustere deres acontoskat.

Drømmen om at være sin egen herre ender for mange i et liv som fattig, påpeger de økonomiske vismænd.

Alligevel fastholder regeringen den stramme linje over for alle de iværksættere, som ender i det sorte gældshul med skyldig moms og skat.

Skat kan gennemtvinge betaling, hvis skyldneren får restskat til gode uanset at pengene skulle have dækket de daglige udgifter i hustanden.

Der er ikke samme beskyttelse af skyldneren basale levevilkår, som når gæld søges inddrevet ved domstolene af private kreditorer.

Det er også ligegyldigt, at Skat har stemplet personen ude af stand til at betale.

Det fremgår af en ny dom fra Vestre Landsret og retstilstanden bekræftes af fuldmægtig Lars Bach, Skats juridiske kontor i inddrivelsesafdelingen, som henviser til Inddrivelsesvejledningen.

- Der tages ingen sociale hensyn ved modregning. Det er rimelig hårdt og lige på, siger Lars Bach.

I afgørelsen havde en dansker (anonym) med en momsgæld på godt 400.000 kr. fremlagt budget for Skat, og Skat var enig i, at der ikke var penge til at betale på gælden.

Da hun senere ventede 29.000 kr. tilbage i skat på grund af transportudgifterne til hendes arbejde, snuppede Skat dem som et afdrag på den gamle firmagæld.

- Skats modregning … betyder, at jeg ikke har råd til at have arbejde, da disse penge er sat af til transportudgifterne, lød hendes indvending under retssagen.

Afgørelsen er lige ud ad landevejen, og helt i overensstemmelse med reglerne, påpeger flere advokater, som ErhvervsBladet har talt med.

Der er nogle helt faste betingelser, som skal være opfyldt, for at Skat kan lave det, der hedder "tvungen modregning". Er de opfyldt, er andre hensyn ligegyldige.

Hensynet til, om skylderen kan få mad på bordet efter modregningen er helt uden betydning.

- Skattevæsenet har en særstilling som kreditor hos danskere der skylder i skat og moms, siger skatteadvokat Tommy V. Christiansen fra firmaet af samme navn.

Han mener ikke det er i orden, at der slet ikke er noget skyldnerværn i forhold til Skat. I fogedretten bliver skyldneren fredet for deres private kreditorer, når han udner strafansvar erklærer sig insolvent. Eller når han indgår en afdragsordning, der overholdes. - For at undgå modregning kunne man godt forestille sig, at folk ville sørge for aldrig at betale for meget aconto skat. Men dét ville jo heller ikke gavne nogen, lyder det.

Advokat Olav Willadsen i Glostrup har haft mange klienter, som har været udsat for modregning fra skattemyndighederne.

- Modregningsadgangen er rimelig, men der burde være mere kontrol med det offentliges krav ved domstolene, lyder det. Blandt andet har han været vidne til, at Brøndby Kommune ad flere omgange har modregnet i restskatten hos hans klient Martin Tidsvilde, selv om kravet slet ikke var bevist.