Skats skæve vurderinger: Regeringen glemmer erhvervslivet

Kun boligejere får penge retur, hvis det viser sig, at de har betalt for meget i grundskyld og ejendomsskat som følge af de skæve ejendomsvurderinger. Virksomhederne, som har tabt langt mere, får tværtimod deres vilkår forringet endnu mere.

Torsten Schack Pedersen, Erhvervsordfører for Venstre.
Læs mere
Fold sammen

Da Rigsrevisionen i august kom med sin sønderlemmende kritik af Skat’s ejendomsvurderinger, havde ejere af erhvervsejendomme næppe forestillet sig, at hele balladen skulle ende med, at de ville blive stillet endnu ringere. Men sådan vil det være – i hvert fald de første tre-fire år.

Regeringen har sikret bred opbakning til et lovforslag, der indebærer, at 2011-vurderingen af boliger bliver videreført her i 2013, med et afslag på 2,5 procent. Når et nyt vurderingssystem så er etableret i 2015, vil man regulere individuelt, så dem, der har betalt for meget i 2011 og 2013, får penge retur.

Men erhvervsejendomme bliver kun vurderet i lige år. De var altså ikke med i 2011-vurderingen, og derfor får deres ejere ikke nedslag i den kommende vurdering eller tilbagebetaling, ligesom der ikke er lagt op til, at de automatisk får penge tilbage, hvis det viser sig, at de har betalt for meget. De skal selv klage, og behandlingen af disse klager ligger flere år ude i fremtiden.

Dét undrer Claus Pedersen, der er partner i revisionsselskabet KPMG.

Mindre virksomheder rammes

»Rigsrevisionen var lige så kritisk over for 2010-vurderingen, som den var over for 2011-vurderingen. Men det er tilsyneladende regeringens holdning, at virksomhederne ikke skal have noget ud af dette projekt. Det er ikke de store professionelle aktører, det primært går ud, men især de mindre virksomheder, der ikke har rådgivere som mig i røret,« siger Claus Pedersen.

Mikkel Scheel, afdelingsleder for vurdering og research i DTZ, hæfter sig ved, at det faktisk især var virksomhederne, der var ramt af de fejlagtige vurderinger. Det er om ikke en gratis, så en meget billig, omgang for regeringen at kompensere boligejerne, fordi skattestoppet betyder, at det alligevel var de færreste af dem, der betalte grundskyld og ejendomsskat af den fulde ejendomsværdi.

Derimod har mange kommuner opkrævet dækningsafgift på op til 1 procent af værdien af erhvervsejendomme.

»Det bliver rigtig ulækker politik, når det kun er boligejerne, og dermed de mange vælgere, der får kompensation. Endda på trods af, at erhvervsejendomme og andelsejede boligejendomme ifølge Rigsrevisionen var blandt dem, der var vurderet mest forkert,« siger Mikkel Scheel.

Mere indviklet

Skatteministeriet peger i en mail til Berlingske på, at det er mere indviklet at vurdere erhvervsejendomme end boliger. »Ejerboliger vurderes i vidt omfang ved maskinelle fremskrivninger efter prisudviklingen. Det kan man ikke gøre på samme måde for erhvervsejendomme. Derfor er der forskelle i løsningsmodellerne,« skriver ministeriet, der også understreger, at ejerne af erhvervsejendomme får mulighed for at klage over 2012-vurderingen, når det nye vurderingssystem er på plads.

Men fejlene fra 2010-vurderingen vil man altså ikke give virksomhederne kompensation for.

Hvor ømtålelig sagen er, fremgår af en detalje i finanslovsaftalen fra sidste uge. Regeringen havde sit flertal for loven om ejendomsvurderinger på plads, men fik alligevel, som et led i aftalen, Venstre og Konservative til at love, at de i det mindste ikke ville stemme imod lovforslaget.

Mange mangler

Ifølge Venstres skatteordfører Torsten Schack Pedersen blev ønsket kun opfyldt fordi flertallet for loven jo alligevel var hjemme.

»Der er rigtigt mange mangler i det lovforslag, regeringen har lagt frem. Vi havde forhandlinger, hvor regeringen ikke ville imødekomme os, og vores kritik af lovforslaget er præcis den samme, som den var for en uge siden,« siger Torben Schack Pedersen.

Holger K. Nielsen oplyser i en mail, at han er meget tilfreds med, at der med finanslovsaftalen er sikret »det bredest mulige grundlag« for loven.