Skat sylter snydere

Selv om Danmark virker som transitland for udenlandske skatteunddragere, skal danske myndigheder ikke skærpe kontrollen, siger Skat. Og sender aben videre til bankerne.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Den finansielle underverden har fået øjnene op for danske selskaber og deres potentiale til brug for skatteunddragelse. Ifølge kritikere skyldes opmærksomheden ikke bare gunstige regler og en let adgang til selskaber, men også at myndighederne har så få ressourcer, at kontrollen med pengestrømmene er tæt på ikke-eksisterende.

Kritikken kommer bl.a. fra Dansk Told- og Skatteforbund, der advarer om, at omlægninger og besparelser nu har nået et omfang, hvor det truer kvaliteten af kontrollen. Dermed er fagforbundet på linje med rådgivende skatterevisor Christen Amby, der kom med en lignende advarsel i fredagens Business.

Problemet ligger dog et helt andet sted, hvis man spørger i Skat:

»Det er selvfølgelig beklageligt, hvis Danmark bliver brugt af skatteunddragere, og jeg vil ikke afvise, at det er et problem. Men spørgsmålet er, hvad vi kan kontrollere i Danmark, snarere end et spørgsmål om ressourcer,« siger Rasmus Andersen, skattedirektør i enheden for store selskaber.

Medaljens bagside
Baggrunden er i virkeligheden en positiv historie, hvor Danmark fremstår som et attraktivt sted at stifte virksomheder pga. et godt image, en liberal selskabslovgivning og stabile forhold.

Det tiltrækker stadigt flere udlændinge, og udbydere af danske selskaber melder om kraftig stigende interesse.

Bagsiden af den historie er imidlertid, at det også tiltrækker svindlere, der bl.a. udnytter en gunstig skatteaftale med USA, som gør Danmark til et populært sidste stop, når sorte penge skal ud af Europa.

Men pengestrømmene er under Skats radar.

»Vores fokus retter sig mod omgåelser af dansk skattepligt. Det betyder som udgangspunkt, at der skal være aktivitet i det danske selskab - når der blot er tale om penge, som strømmer igennem et dansk holdingselskab, er der ikke noget at beskatte,« forklarer Rasmus Andersen.

Alene i årets første kvartal kom der 3,4 mia. kr. ind i danske holdingselskaber fra udlandet, og en betragtelig del af det beløb er netop blot penge på gennemrejse.

Ikke et dansk problem
Det er en fordel, når danske selskaber bliver mere attraktive for udlændinge, bl.a. fordi det giver basis for en følgeindustri - men sker det på andre landes bekostning, kan Danmark i yderste konsekvens ende som international paria på linje med Schweiz og Liechtenstein.

Selv om Danmark virker som transitland i skatteunddragelse, er det dog ikke isoleret set et dansk problem ifølge Skat:

»Selv om vi ser pengestrømme gennem danske selskaber, så sker den eventuelle skatteunddragelse i f.eks. USA.«

»Hvis vi får en henvendelse, deler vi naturligvis oplysninger med myndighederne der, ligesom de gør med os, når det er den anden vej, og det adskiller os fra de klassiske skattely,« siger Rasmus Andersen.

Hvis der skal være en mere rutinemæssig kontrol af den slags pengestrømme, mener han, at det er en opgave for bankerne, der allerede er forpligtiget til at tjekke for hvidvaskning.