Skat slår fast: Bitcoin-gevinster er skattepligtige

Har du tjent penge på at investere i bitcoin, skal du sandsynligvis betale skat af gevinsten. Du kan til gengæld også trække tab fra. Det har skatterådet nu afgjort efter for første gang at have taget stilling til det skattemæssige aspekt af kryptovalutaer i en konkret sag.

Investeringer i kryptovalutaen bitcoin bliver nu betragtet som spekulation og gevinster og tab er derfor skattepligtige. Det er konklusionen, som Skatterådet netop er kommet frem til i relation til en konkret sag. Det er den første sag af sin art, der har været forelagt Skatterådet, og det har gennem længere tid været uvist, hvordan man som privatinvestor skulle forholde sig til netop skatteaspektet.

»For første gang har vi nu haft lejlighed til at tage stilling til, hvorvidt der var tale om spekulation ved køb og salg af Bitcoins. Og vores konklusion er, at hvis man har købt Bitcoins, så vil der typisk være tale om spekulation i skattemæssig forstand. Og spekulation er skattepligtig,« siger Hanne Søgaard Hansen, der er formand for Skatterådet i en pressemeddelelse.

Skatterådet har tidligere kigget på investeringer i kryptovalutaen. Det var i 2014, og dengang blev det konkluderet, at bitcoin ikke er en valuta og derfor ikke skal beskattes under kursgevinstloven, samt at bitcoin kun skal beskattes som personlig indkomst, hvis der er tale om spekulation eller næring.

Anderledes end malerier

Det var ikke tilfældet i det konkrete tilfælde i 2014, men Skatterådet tog ikke generel stilling til spekula­tionsspørgsmålet. I lyset af de voldsomme stigninger i bitcoin-værdien siden 2014 blev det på ny besluttet, at Skat­te­rådet skulle kigge på, om bitcoin-gevinster bør anses som spekulation og dermed beskattes. Og det er altså den konklusion, som rådet er kommet frem til. Men der vil dog være tale om, at hver enkelt sag skal vurderes.

»Der skal anlægges en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Bitcoins er let omsættelige og findes alene elektronisk og har derfor ikke nogen praktisk anvendelsesmulighed på samme måde, som andre formuegoder, fx malerier. Derfor er udgangspunktet, at købet er sket med det formål at opnå gevinst og dermed i spekulationsøjemed,« forklarer Hanne Søgaard Hansen i meddelelsen.

Rådets afgørelse understreger, at det ikke er en betingelse, at spekulationshensigten er hovedbegrundelsen for et køb. Det er tilstrækkeligt, at spekulationshensigten ikke var uvæsentlig ved købet. Når der skattemæssigt er tale om spekulation, så vil en gevinst være skattepligtig som personlig indkomst.

Tab kan trækkes fra

Med mangedoblingen af bitcoin-­værdien i år vil det betyde topskat for de talrige danskere, hvor gevinsten skal opgøres i millioner.

Men siden årsskiftet har der dog været voldsomme svingninger i værdien af både bitcoin og andre kryptovalutaer. Især i nedadgående retning. Efter at have toppet ved en kurs på cirka 20.000 dollar i midten af december ramte bitcoin ned i omkring 14.000 dollar ved årsskiftet. I skrivende stund svinger kursen omkring de 9.000 dollar.

Og det kan bestemt også have konsekvenser for folks skattebidrag. For et tab vil kunne fratrækkes som et ligningsmæssigt fradrag.

I Sverige og Finland beskattes bitcoin-gevinster som kapital­indkomst. Og her har skatte­myndighederne indledt en massiv jagt på manglende indberetninger af bitcoin-gevinster. Det samme kan nu gøre sig gældende for de danske myndigheder.