Skat skal gemme alt om danskerne

Skat er vant til at håndtere fortrolige data og er klar til også at samle f.eks. sundhedsoplysninger, siger skatteministeren, som ikke er meget for at belønne danskerne med penge for at betjene sig selv digitalt.

»Nogle af de kommende opgaver inden for registrering eller formidling kunne sagtens bruge Skats store motor til at komme videre,« siger Skatteminister Kristian Jensen. Foto: Linda Henriksen Fold sammen
Læs mere
De centrale registre i Danmark bør samles på et sikkert sted – hos skattevæsenet.

Skatteminister Kristian Jensen (V) er klar til at lade Skat overtage mange af de store dataregistre. Han erkender, at der nok kan blive lidt knas med ministerkollegaerne om at afgive nogle af deres områder.

Skat er både herhjemme og i verden førende med digitale selvbetjeningsløsninger og har vundet adskillige priser for både tast-selv-løsningen og Internet-betjeningen, hvor man nu har sin egen skattemappe og kan få en PDF-fil med sit skattekort.

»Nogle af de kommende opgaver inden for registrering eller formidling kunne sagtens bruge Skats store motor til at komme videre. F.eks. samlinger af sundhedsoplysninger kunne jeg godt forestille mig også køre på Skats systemer. Vi er jo vant til at behandle, sortere og klare fortrolighedsspørgsmål om store datamængder. Her vil vi prøve at byde os til,« siger Kristian Jensen til Berlingske Business.

Ny IT for 1,2 mia.
Skat har netop valgt at investere 1,2 milliarder kroner i en total udskiftning af al IT. Det er det dobbelt af det normale IT-budget, men nogle af IT-systemerne har omkring 30 år på bagen.

»Nu har vi store IT-projekter i gang, så det bliver ikke i morgen. Men det er nu, vi skal gøre os tanker om, hvilke stordriftsfordele vi kan få ud af IT-kapaciteten. Vi er i gang med vurderinger og planer om, hvor Skat kan byde ind og være en offentlig serviceprovider på vegne af og til gavn for andre ministerier og til gavn for borgerne. Ikke bare for at få en billigere, offentlig service, men også så de kan tilbydes en bedre service.«

Så skal andre ministerier give slip på nogle opgaver?

»Ja. Min forventning er, at det selvfølgelig altid bliver en diskussion om, hvem der er bedst til at løse en opgave. Derfor skal regeringen som helhed forpligte sig til, at vi bruger ressourcerne bedst muligt,« siger Kristian Jensen.

Ingen betænkeligheder
Og når det offentlige i forvejen har oplysningerne, har han ingen betænkeligheder ved at samle dem.

»De må hellere ligge et sted, hvor man er sikker på, at der er en meget, meget høj standard af IT-sikkerhed og dermed erfaring i at behandle fortrolige oplysninger. Datadisciplinen skal overholdes, og borgernes fortrolige oplysninger skal kun gives til dem, der alligevel skal have adgang til dem. Så er det op til politikerne hver gang at beslutte, i hvor høj grad der skal være adgang til dem,« siger skatteministeren.

Han mener, at den koldsved, der tidligere har meldt sig hos ministre, når der blev talt IT-projekter – »og hos finansministeren gik brandalarmen nærmest i gang« – nu er ved at forsvinde. Politikerne ser i voksende omfang de positive effekter ved at sætte strøm på forvaltningen.

Skats egen investering vil således betyde 3.000 færre stillinger frem til 2010.

Nej til tvang – lige nu
Men samtidig forventer borgere og virksomheder nu, at selvbetjeningen er der, at den er effektiv, og at de trygt kan bruge den. Kristian Jensen vil dog ikke tvinge nogen til at bruge netløsningerne.

»Det gør vi kun meget sjældent. Den offentlige sektor skal være for alle. På nogle områder vælger vi dog at gøre det, f.eks. med Nem-konto, hvor alle skal have en konto, og e-faktura, hvor man skal sende fakturaen elektronisk. Det analoge TV-sendenet afløses nu også af det digitale sendenet, som giver nogle flere muligheder. Her lukker vi det simpelt hen, så hvis folk vil se fjernsyn, må de ud at købe.«

Men mister man ikke dynamikken ved ikke at lukke nogle af de gamle muligheder? Selv for Skat har det taget enormt lang tid at flytte folk, siden vi første gang tastede tal over telefonen.

»Man skal hellere arbejde med de positive incitamenter – hvordan man gør det nemt for både os og for borgere og virksomheder selv. Når man f.eks. afleverer sine skatteoplysninger digitalt, får man ikke bare sin opgørelse men også sin skat hurtigere. På den måde kan give en gulerod og bruge den stigende parathed i befolkningen til at bruge digitale løsninger.«

Hvis man nu fik nedslag i prisen for selv at gøre arbejdet, kunne det måske drive flere til at bruge det?

»Det bliver overvejet og skal overvejes løbende. Men der er ikke en fasttømret plan på regeringsniveau om det,« siger skatteministeren.

Fat i brugerne
Han talte forleden på årsmødet i tænketanken CIO Innovation Forum, der blev startet i efteråret 2006 i samarbejde mellem brugerorganisationen Dansk IT og avisen Computerworld.

Her slog han fast, at brugerne skal inddrages i meget højere grad end tidligere, så selvbetjeningen faktisk dækker deres behov. Derfor er skatte-, beskæftigelses- og økonomi- og erhvervsministerierne nu gået sammen om at få »det« til at ske.

Digitaliseringen skal dog ikke kun være et spørgsmål om at spare penge. I stedet for at bruge hænder på administrativt arbejde, som borgere og virksomheder kan hjælpe det offentlige ved selv at gøre – og på en lettere måde –, skal pengene flyttes til »de varme hænder«. F.eks. kan hjemmeplejen udstyret med håndholdte computere spare megen transporttid og dermed få mere tid hos folk.

»Jeg tror, at rigtigt mange af mine ministerkollegaer stadig får koldsved over at skulle kaste sig ud i det. Men jeg tror også, at rigtigt mange bliver hjulpet af finansministeren til at springe ud i det...,« sagde ministeren til stor moro i forsamlingen.