SKAT må ikke længere få adgang til teleoplysninger

Det er slut med at indhente oplysninger fra teleselskaberne som led i SKATs kontrolarbejde. Praksissen har været i bero siden 2014, og den vil ikke blive genindført, fastslår skatteminister Karsten Lauritzen (V).

Skatteministeren garanterer, at praksissen med at anmode teleselskaberne om at udlevere personfølsomme oplysninger om en borgers brug af sin mobiltelefon som led i SKATs almindelige kontrolarbejde, ikke vil blive genindført. Fold sammen
Læs mere
Foto: Camilla Rønde

Borgernes ret til privatliv kommer over skatteinddragelse.

Det slår skatteminister Karsten Lauritzen fast med den seneste del af Retssikkerhedspakke I.

Ministeren garanterer, at praksissen med at anmode teleselskaberne om at udlevere personfølsomme oplysninger om en borgers brug af sin mobiltelefon som led i SKATs almindelige kontrolarbejde, ikke vil blive genindført.

”Jeg kan sige helt klart, at praksis ikke vil blive genoptaget under denne regering. Hvis det kræver præcisering af loven, er jeg klar til det. Indhentning af teleoplysninger skal ikke være en del af det almindelige kontrolarbejde. Den kontrol må ske på en mindre indgribende måde. Og hvis der er begrundet mistanke om skattesnyd, så må og skal SKAT overlade sagen til politiet til en strafferetlig efterforskning,” siger skatteministeren.

Skærpningen sker i kølvandet på, at ministeren også har indskrænket SKATs beføjelser til at gå ind på privat grund.

I 2013 var der diskussion om hvorvidt SKATs kontrolpraksis var i uoverensstemmelse med EU's e-databeskyttelsesdirektiv. Kommissionen vurderede, at den danske lovgivning ikke indeholdt tilstrækkelige beskyttelsesgarantier på området for den enkelte borger.

På den baggrund blev praksissen sat i bero og Karsten Lauritzen ønsker altså ikke at genoptage den. Regeringens samlede udspil til en modernisering af skattekontrolloven vil indgå i Retssikkerhedspakke II, som kommer i løbet af foråret.