Skat lukker for momsfrie grundsalg

Skatterådet har underkendt muligheden for at handle grunde momsfrit ved at benytte reglerne om fællesregistrering.

Søren Lehmann Nielsen er partner i Bruun & Hjejle og klummeskribent. Fold sammen
Læs mere
Foto: Christian Als
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

Salg af grunde er som bekendt momspligtigt, og skal grunden anvendes til momsfrie formål, for eksempel opførelse af boliger, bliver momsen en reel udgift for erhververen af grunden.

Derimod udløses der ikke moms, når en grund handles på aktier, det vil sige. at man i stedet for at sælge grunden, sælger aktierne i et datterselskab, som ejer grunden. Det gælder også, selv om grunden er det eneste, som datterselskabet ejer.

Det kan derfor være en stor fordel, at en grund overføres til et datterselskab forud for et salg.

Desværre vil selve overførslen til datter­selskabet i sig selv udløse moms, selv om der kun er tale om et internt koncernsalg, og dermed er man jo lige vidt.

Fællesregistrering

Der findes imidlertid en mulighed for, at selskaber i samme koncern kan fællesregistreres i momsmæssig henseende.

Det betyder, at koncernselskaberne i momsmæssig henseende anses for et og samme selskab. Dermed kan aktiver med videre – herunder også grunde – overføres mellem koncernselskaberne uden moms, og senere kan aktierne i datterselskabet så sælges uden moms.

Man skal søge om fællesregistrering hos Skat, men hvis man opfylder en række ret enkle betingelser følger det af momsloven, at man har krav på at blive fælles­registreret. En af betingelserne er, at datterselskaberne i fællesregistreringen skal være ejet 100 procent af moderselskabet.

I en nylig sag har Skatterådet underkendt en momsfri overdragelse med den begrundelse, at der var tale om misbrug af reglerne om fællesregistrering.

I sagen var der tale om, at et selskab ejede nogle grunde, som man ønskede at udvikle i et joint venture med et andet selskab.

I stedet for at sælge halvdelen af grundene til joint venture-partneren (med moms), ønskede selskabet at stifte et datterselskab, opnå en fællesregistrering med det hel­ejede datterselskab, og indskyde grundene (momsfrit) i datterselskabet og først derefter sælge halvdelen af aktierne (momsfrit) i datterselskabet til joint venture-partneren.

Salget af halvdelen af aktierne i datterselskabet ville føre til, at datterselskabet udtrådte af fællesregistreringen umiddelbart efter, at grundene var overført momsfrit, eftersom kun helejede datterselskaber kan indgå i en fællesregistrering.

Misbrugsbetragtninger

Skatterådet noterede sig, at der tilsyneladende ikke var nogen forretningsmæssig begrundelse for at indskuddet af grundene i datterselskabet først skete, efter at der var opnået en fællesregistrering med datterselskabet.

På den baggrund mente Skatterådet, at modellen ville være misbrug af ordningen om fællesregistrering, og at overførslen af grundene til datterselskabet ville være momspligtig på trods af fællesregistreringen.

Det er sjældent at se afgørelser, hvor Skat nægter at følge ordlyden af momsreglerne med henvisning til, at der foreligger en misbrugssituation, og som altid rejser sig det spørgsmål, hvornår man så som skatteyder kan være tryg ved, at reglerne rent faktisk gælder. EU-domstolen har dog principielt accepteret, at medlemsstaterne kan nægte at anvende momsreglerne i misbrugssituationer.

Afgørelsen betyder næppe, at man ikke kan handle grunde momsfrit i en fællesregistrering.