Skat giver svar på tiltale

Skat svarer i en mail på en række af Berlingske Business’ spørgsmål til kritikken af deres embedsførelse.

Foto: Dennis Lehmann

§ Hvordan opstår konflikten imellem Skat og bilforhandlerne.

»Forhandlerne er ikke altid enige med Skat i værdiansættelsen af eftermonterede ekstraudstyr eller pris på byttebil.«

§ Er reglerne så vanskelige at administrere, at det i sidste ende er afgiftssystemets skyld.

»Skat skal administrere den gældende lovgivning og har ikke nogen mening om, hvorvidt en lov skal ændres.«

§ Hvordan sikrer I, at der er samklang mellem jeres kontrollanters adfærd på området, så alle bilforhandlere behandles ens og fair.

»Der er til projektet »Flytning af avance« udarbejdet en drejebog, der beskriver rammerne for projektet. Derudover skal sagsbehandlingen følge de almindelige regler i forvaltningsloven, skatteforvaltningsloven samt retssikkerhedsloven. Der er tale om individuelle sager, der tager afsæt i de forskelligheder, der er hos de enkelte forhandlere. Samtlige forslag og afgørelser om ændring af afgiftsgrundlaget bliver underkastet intern kvalitetskontrol, der skal sikre ensartet regel-anvendelse samt overholdelse af de formelle regler.«

Skat oplyser desuden, at man i forbindelse med kontrolaktioner ikke indgår forlig med virksomheder.

»Hvis Skat ønsker at regulere en skat eller en afgift, sender Skat et forslag til afgørelse til høring hos skatteyderen eller virksomheden. Virksomheden har her mulighed for at fremkomme med indsigelser herunder komme med nye oplysninger. Det kan medføre, at den endelige afgørelse træffes på et lavere grundlag end det, der fremgik af det oprindelige forslag. Det er ikke udtryk for et forlig, men alene et udtryk for, at der er taget hensyn til de nye oplysninger,« skriver Skat.