Skat eftergiver gæld, når Skat vil

Akkord. Skat har frie hænder til at beslutte om en virksomhed kan få skåret toppen af skatte- eller momsgælden. Skat har hverken svarfrister eller regler om, at der kan lægges låg på renterne. Rådgivere taler om sagspukler og om uens praksis.

Skats embedsmænd i de lokale forvaltninger har selv lov at skønne, hvornår en erhvervsdrivende skal slippe delvist for at betale skat eller moms. Og hvor længe det skal tage at beslutte det.

De kan læne sig op af Skats såkaldte "Inddrivelsesstrategi" og "Inddrivelsesvejledningen," som er lavet fra centralt hold for at gøre praksis for gældseftergivelse mere ensartet og effektiv. I vejledningen bruges ord som "rimelig" og hensigtsmæssig".

Hvad bør embedsmanden lægge i dét?

- Vi ser på skyldners hidtidige adfærd. Har han haft et meget stort personligt forbrug eller har han været uheldig i forretningen? Vi ser også på, om der er udsigt til at virksomheden fremover vil skabe sig nye restancer, oplyser Allan Caspersen fra Skats centrale Inddrivelseskontor i København.

AkkordforslagSkat vil, når man overvejer at sige ja til et akkordforslag hvor eksempelvis ti procent af gælden tilbydes betalt, sammenligne med, hvad Skat ville få ved en konkurs.

Skatteadvokat Tommy V. Christiansen er enig i den vurdering.

- En forretningsmand kan have haft et tab på en kunde eller en maskine kan være sprunget i luften uden forsikringsdækning. Hvis en skyldner på sådan en måde er kommet uforskyldt i økonomisk krise, er der al grund til at Skat bør give akkord, siger Tommy V. Christiansen.

Gældsrådgivere mener, Skattemyndighederne bedømmer frivillig akkord meget forskelligt.

- Der er meget forskellig praksis rundt om i landet. Samtidig er det mennesker, der sidder hos Skat og de har forskellige holdninger, siger Peter Pedersen, der er rådgiver hos Rådgivningscenteret, der har specialiseret sig i at få frivillige ordninger i stand med Skat.

Skat kan senere fortyde et mundtligt ja til en frivillig ordning, og også stemme nej ved en tvangsakkord, selvom Skat først har sagt ja til et oplæg til en tvangsakkord, oplyser Skats specialkonsulent Allen Caspersen.

Lang ventetidHos rådgiverfirmaet Gaeld.com peger indehaveren Christian Kjær, på at der jo ikke er nogle deciderede regler. Det helt store problem er efter hans mening, at den meget lange ventetid hos Skat får sagerne til at hobe sig op.

- I øjeblikket er der en pukkel af sager, og de sidder jo kun 12 mand inde i Inddrivelsescenteret til at varetage tusindvis sager om akkord. Vi har ansøgninger fra oktober, der endnu ikke er behandlede, siger Christian Kjær.

Peter Pedersen oplever også lang ventetid hos Skat, når de skal svare på akkordansøgninger.

Han anbefaler, at skyldneren beder Skat om et såkaldt "rentestop," så gælden ikke tårner sig op, mens man venter.

- Det har vi haft held med at få hos Skat nogle gange, siger han.

Men Skats centrale Inddrivelseskontor afviser, at denne mulighed skulle bestå.

- Der er mig bekendt ikke mulighed for at få sat renterne på hold. Sådan spiller klaveret ikke, lyder det fra specialkonsulent Allan Caspersen, Skat, der er medforfatter af rapporten "Kvalitet i Inddrivelsen" hos Skat.

Christian Kjær fra gaeld.com mener at der hersker nogen forvirring over, hvem der egentlig skal tage stilling til akkordforslag. Han undrer sig over, at Skat i nogle tilfælde sender akkordansøgninger fra debitorer på Sjælland til Skat i Maribo.

- Reformen af Skat fra 2005 forvirrer selv os, der beskæftiger sig med skattesager, siger han.