Skarp kritik af Arlas Afrika-planer

Arlas planer om at eksportere overskudsmælk til Afrika møder skarp kritik fra Mellemfolkeligt Samvirke.

Foto: Jens Nørgaard Larsen. EU-støtten til bl.a. det danske landbrug kan få utilsigtede konsekvenser, når danske virksomheder gør forretning i eksempelvis Afrika.
Læs mere
Fold sammen

Arla Foods udnytter EUs landbrugsstøtte til at rive tæppet væk under lokale mælkeproducenter i Afrika. Sådan lyder kritikken fra Mellemfolkeligt Samvirke, efter Jyllands-Posten fredag skrev om den dansk-svenske mejerikoncerns planer om at flytte 1-2 milliarder liter mælk fra især danske og tyske markeder og sælge det i Afrika i form af mælkepulver.

Mellemfolkeligt Samvirke advarer nu på det kraftigste om, at Arlas strategi risikerer at få fatale konsekvenser for de lokale mælkeproducenter i udviklingslandene.

»Det er en grotesk situation. Arla nyder godt af massiv landbrugsstøtte fra EU og står derfor med en overproduktion af mælk, som nu skal eksporteres til Afrika. Det vil være skadeligt for den lokale mælkeindustri og fuldstændigt modarbejde den erhvervsudvikling, som Danmark forsøger at sætte i gang i udviklingslandene med andre midler,« siger forkvinde i Mellemfolkeligt Samvirke Trine Pertou Mach til Arlas plan om at investere yderligere 230 millioner i det tyske marked og øge mælkeproduktionen med mindst en milliard liter mælk, til trods for at der i forvejen er overproduktion.

»Der er intet ulovligt i Arlas fremgangsmåde, det problematiske er, at EUs fælles landbrugsstøtte virker som indirekte støtte til eksport af overskudsmælk, og dermed underminerer man produktion og industri i udviklingslandene. Som udgangspunkt er det positivt, at danske virksomheder tager initiativ til at investere i udviklingslande. Lokal industri og overførsel af viden og teknologi er vigtige for udviklingslandenes muligheder for vækst og jobskabelse, men ved først og fremmest at investere i eksport og pakkerier frem for i at opbygge en lokal produktion, svigter Arla sit etiske ansvar for at handle på fair forretningsvilkår,« siger hun.

Mellemfolkeligt Samvirke har tidligere dokumenteret, hvordan udenlandsk mælkepulver har direkte indflydelse på de lokale mælkebønders vilkår. Det påvirker dels den pris, de kan få for mælken, dels efterspørgslen på lokal mælk. Blandt andet med rapporten »Milking the Poor« om mælkeindustrien i Bangladesh.

»Det er paradoksalt, at man på den ene side støtter danske erhvervsinitiativer i udviklingslandene i håbet om, at det kan skabe arbejdspladser og bekæmpe fattigdom – og på den anden side ser vi, at store koncerner med massivt EU-tilskud i ryggen ødelægger muligheden for lokale mælkeproduktion,« siger Trine Pertou Mach.

Mellemfolkeligt Samvirke opfordrer til, at de globale konsekvenser tænkes ind i EUs landbrugspolitik, hvor man netop nu forhandler om støtteordninger. Europa-Parlamentet har tidligere opfordret til at hensynet til udviklingslande bliver medregnet i reformen af landbrugspolitikken for at undgå de skadelige effekter.