Skandalesager giver Deutsche Bank tab

Overskuddet falder på grund af de mange retssager, kæmpebanken er indblandet i.