Skal min medarbejder have godtgørelse efter opsigelse?

Vi har netop opsagt en medarbejder, der har været ansat hos os i 8 år som kontorassistent. Hun skal selvfølgelig have løn i sin opsigelsesperiode, men er der ikke også noget med, at hun er berettiget til en godtgørelse? <i>Med venlig hilsen Anonym

Kontorassistenten er funktionær.

Efter funktionærlovens paragraf 2b er en funktionær berettiget til en godtgørelse, hvis opsigelsen ikke er rimeligt begrundet i funktionærens eller virksomhedens forhold. Det er også et krav, at funktionæren har været ansat i mere end et år.

Med andre ord skal der ikke betales nogen godtgørelse, hvis opsigelsen er rimelig og saglig.

Det fremgår ikke af dit spørgsmål, om opsigelsen har været berettiget eller ej. Hvis opsigelsen har været berettiget, for eksempel på baggrund af jeres økonomiske forhold eller omstrukturering, vil hun ikke være berettiget til en godtgørelse efter funktionærlovens paragraf 2b.

Har opsigelsen derimod været uberettiget (eksempelvis ansættelse af ny medarbejder, der har overtaget hendes arbejdsopgaver) er hun berettiget til en godtgørelse, da hun har været ansat i mere end et år.

Godtgørelsens størrelse fastsættes på baggrund af hendes ansættelsestid og øvrige omstændigheder, men kan ikke overstige, hvad der svarer til hendes løn for en periode svarende til halvdelen af hendes opsigelsesvarsel.

Da hun har fem måneders opsigelse, vil hun derfor højst kunne få 2½ måneds løn. Hvis hun ved opsigelsen var fyldt 30 år, kan godtgørelsen dog udgøre op til tre måneders løn. Der er tale om en maksimum grænse, og godtgørelserne lander typisk på et lidt lavere niveau.

Normalt spiller det en afgørende rolle, om der er givet en skriftlig advarsel, hvor problemerne er påpeget, og hvor det står medarbejderen klart, at en konsekvens kan blive en opsigelse.

Det er først, når en medarbejder har været ansat i mere end 12 år, inkl. opsigelsesvarsel, at de er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse.

Funktionærlovens § 2a bestemmer, at der med 12, 15 og 18 års anciennitet skal betales en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 1, 2 og 3 måneders løn.Med venlig hilsen

Advokat Peter Herskind