Skakos resultat trukket op af Concrete trods omsætningsfald

Trods vigende toplinje formåede industrivirksomheden Skako at øge overskuddet i 2016, hvor begge selskabets forretningsområder, Skako Concrete og Skako Vibration, bidrog til øget indtjening.

Det fremgår af selskabets årsregnskab for 2016.

Koncernens samlede omsætning faldt 11 mio. kr. til 308,1 mio. kr., men nettoresultatet steg alligevel til 16,5 mio. kr. fra 13,2 mio. kr. i 2015. Resultatet af primær drift, EBIT, blev øget mere beskedent til 16,4 mio. kr. fra 16,2 mio. kr.

- 2016 blev et tilfredsstillende år, hvor Skako forbedrede resultatet efter skat med 25 pct. i forhold til sidste år. Vi går ind i 2017 med en større ordrebeholdning sammenlignet med forrige år, hvilket forventes at bidrage positivt til vores finansielle præstation i starten af 2017, udtaler bestyrelsesformand Kaare Vagner i regnskabet.

Ses på Skako Concrete, så faldt omsætningen her til 151 mio. kr. fra 169,5 mio. kr. i 2015, mens indtjeningen blev løftet til 6,8 mio. kr. fra 2,6 mio. kr. I Vibration steg omsætningen til 161,2 mio. kr. fra 154,8 mio. kr., og overskuddet til 12,6 mio. kr. fra 11,0 mio. kr. i 2015.

Trods det stigende overskud vil der ikke blive udbetalt udbytte for 2016. Der var sidst udbytte til Skako-aktionærerne i 2008.

I 2017 venter Skako et driftsresultat, EBIT, på 15 til 20 mio. kr.