Skako får ordre fra Qatar på 36 mio. kr.

Skakos division for betonblandeudstyr har fået en ordre fra Qatar til en værdi af 36 mio. kr. Det fremgår af en meddelelse.

Leverancen, der omfatter blokstens-, kantstens og betonblandeanlæg, vil blive gennemført i første halvdel af 2014 og ventes at bidrage positivt til indtjeningen næste år.

- Ordren er et resultat af den nye strategi, hvor der arbejdes målrettet med nye produkter i udvalgte markeder. Ordren er samtidig vigtig i bestræbelserne på at udbygge SKAKO Concrete´s engagement i den mellemøstlige region, siger administrerende direktør Finn Buus Nielsen.

Smeet Qatar er ordregiver.