Skæringsdato for lån i fonde

En skæringsdato i mange udenlandske hedgefonde risikerer nu at sætte yderligere skub i den i forvejen eskalerende krise på de finansielle markeder.

I går onsdag var nemlig deadline for de investorer, som ønsker at indløse deres penge i mange internationale hedgefonde.

Mange afventer med interesse omfanget af disse indløsninger, fordi de kan tvinge flere hedgefonde til at sælge ud af deres aktiver og dermed lægge yderligere pres på kurserne. Hvis mange investorer ønsker at hive deres penge ud, skal hedgefondene måske rejse mere kapital, end de er i stand til.

»Mange investorer har opdaget, at den risici, de har haft gennem kredithedgefondene, er større, end de måske havde regnet med. Hvis de konkluderer, at risikoen er for stor, kan det give dem lyst til at trække sig. Det betyder, at flere hedgefonde skal skaffe tilstrækkeligt med kapital til at betale investorerne tilbage. Det kan puste yderligere til uroen,« siger afdelingsdirektør i Danske Capital, Morten Stampe Christensen.

Selv om skæringsdatoen for at stoppe sit engagement i de internationale hedgefonde var i går, har hedgefondene 30-45 dage til at rejse pengene.

Den amerikanske avis, Financial Times, skriver desuden, at en række hedgefonde i går oplevede, at deres sekundære bankforbindelser nu nægter at låne dem penge med sikkerhed i kreditportefølger, der inkluderer subprime og de såkaldte CDO’ere - collateralized debt obligations.

Det er primært de såkaldte kredithedgefonde, der er direkte berørt af subprime-krisen. Ingen af de danske udbydere, som Berlingske Business talte med i går, har ifølge dem selv kredithedgefonde. Derfor er der ikke umiddelbart noget at frygte for danske investorer.

Alligevel kan der sagtens være en indirekte effekt, hvis amerikanske hedgefonde eksempelvis bliver nødt til at agere på en for markedet uhensigtsmæssig måde for at skaffe kapital. Det påvirker aktiekurserne i negativ retning, hvilket får betydning for afkastet i de danske hedgefonde.