Skælskør Bank usædvanlig tidligt ude med regnskabstal

Den pressede bank er 4-5 uger forud sine børsnoterede kolleger og sender ureviderede tal på gaden. Banken tjener 17 mio. kr. i andet kvartal. (Opdateret 09.37.)

Skælskør Bank, som Fondsrådet for nylig gav en lodret ordre om at øge sine hensættelser til tab på udlån for første kvartal markant, har sendt årets første 2. kvartals-tal på gaden for et børsnoteret selskab.

I en meddelelse, der er skrevet på en måde, så det næsten kun kan misforståes, oplyser banken, at den i andet kvartal lander et plus på 17 mio. kr.

"Ja, vi har også diskuteret, hvordan vi skulle formulere det, men det betyder altså, at vi i 2. kvartal har lavet et overskud på 17 mio. kr.," siger direktør Carsten Roth, da Business.dk ringer for at spørge, hvordan man skal læse den kryptiske meddelelse, der netop er sendt ud for at give aktionærerne klarhed over situationen hos den pressede bank.

Resultatet kan ændre sig i intervallet +/- 2 mio. kr., når det endelige halvårsregnskab offentliggøres 19. august.

"Det tilfredsstillende resultat for 2. kvartal fremkommer, fordi netto rente- og gebyrindtægterne har udviklet sig tilfredsstillende. Hertil kommer en besparelse på omkostninger på 2 mio. kr.," oplyser banken.

Skælskør Bank tilbagefører 4,4 mio. kr. fra nedskrivningerne. Denne indtægt modsvares dog delvist af et tab på kursreguleringer på 2,2 mio. kr.

Det samlede resultat i andet halvår ventes at blive 40 mio. kr. før nedskrivninger og kursreguleringer.

"Skælskør Bank har behov for kapital og er i dialog med en række investorer, der tilsammen vil tilføre Skælskør Bank Hybrid Kernekapital på mellem 40 og 50 mio. kr.. Disse forhandlinger ventes afsluttet inden udgangen af august," står der i meddelelsen.

"Vi taler om indskud af ansvarlig kapital. Dem vi er i dialog med er alle typer af private investorer, det er ikke finansielle investorer," siger Carsten Roth til Business.dk.

(RB-Børsen)