Sjælsø Gruppen er gået i graven

Et af Danmarks største byggeselskaber må opgive rekonstruktion - konkursdekret er afsagt fredag eftermiddag.

Foto: Jonas Skovbjerg Fogh. Sjælsø Gruppen er gået konkurs - igangværende projekter søges færdiggjort i et midlertidigt selskab.
Læs mere
Fold sammen

Skifteretten i Hillerød afsagde kort efter middag fredag konkursdekret over Sjælsø Gruppen A/S og datterselskaberne Sjælsø Danmark A/S og Sjælsø Retail A/S.

Det oplyser Sjælsø Gruppen efter tidligere fredag at have meddelt at være på vej i konkursbehandling, efter at bestræbelser på en rekonstruktion var endt resultatløs.

Skifteretten har udpeget advokat Søren Aamann Jensen, Kromann Reumert og Andreas Kærsgaard Mylin, Accura som kuratorer.

»Igangværende byggerier på Margretheholm, Teglholmen, projektet Søborg Huse samt rækkehusprojektet i Egå videreføres. De involverede banker og investorer har afgivet positive tilkendegivelser om fortsat at ville medvirke hertil,« oplyste Sjælsø Gruppen i en meddelelse tidligere fredag.

Derudover vil byggestyringsopgaven vedrørende Copenhagen Towers etape 2 blive videreført i et fortsat samarbejde med bygherren og dennes bankforbindelse.

»Derimod er der ikke mulighed for at understøtte Sjælsøs aktiviteter i Polen, Sverige og Finland, der derfor må forventes afviklet,« oplyste Sjælsø og tilføjede, at kuratorerne i den nærmeste fremtid nu og i samarbejde med selskabernes bankforbindelser vil undersøge mulighederne for etablering af et managementselskab, der i et samarbejde med byggeorganisationerne tilknyttet ovennævnte projekter, skal søge at sikre flest mulige værdier for selskabernes kreditorer og andre interessenter.