Sikrer sig med oplysning

For it-virksomheden iteo er der kun en vej til, at sikre sig mod, at dens hemmeligheder slipper ud - og det er oplysning.

Den sydsjællandske it-virksomhed iteo har i snart 20 år rådgivet om og leveret løsninger, der integrerer it i skolernes hverdag. Iteo har gennem årene opbygget viden og erfaringer, der er værdifulde og unikke for virksomheden, og omsætningen har rundet de 100 mio. kr. om året i et konkurrencepræget marked.

For at beskytte sin viden kunne iteo skrive konkurrenceklausuler på alle sine ansatte, men den løsning er ikke bare dyr, den er også bøvlet at håndhæve. Derfor er virksomheden nødt til at bruge de midler, der trods alt er i lovgivningen.

- Vi overvåger ikke vores ansatte eller har specifikke procedurer, men vi har valgt at arbejde tæt sammen med en advokatvirksomhed om det og lade dem sætte dagsorden for, hvad vi kan stille af krav, fortæller salgsdirektør i iteo, Anders Baunsgaard, der ikke bare har valgt en tilfældig advokat, men en der er specialiseret i personalejura og insourcing af hele HR-funktionen.

- Vi er en mindre virksomhed, så det er en rationel løsning at have det outsourcet. Konkret betyder det, at vi har lagt den løbende justering af ansættelseskontrakter ud, så de løbende gennemgås og opdateres på juraen. Så har vi en sikkerhed for, at de er korrekte og i overensstemmelse med lovgivningen, hvilket jo er i alles interesse, siger Anders Baunsgaard.

Beskyt hemmelighederne over for dine ansatte

Før skaden sker

Fordelen for iteo er således, at virksomheden gennem samarbejdet med advokaten løbende kan formidle de rette oplysninger om gældende ret til medarbejderne, og på den måde måske forhindre at skaden sker, og at virksomheden - og den ansatte - påføres unødvendige tab.

Konkret sker det ved at understrege medarbejderens loyalitetsforpligtelse og tavshedspligt og ved i klausuler at fremhæve, at markedsføringslovens og straffelovens regler om erhvervshemmeligheder gælder i tre år efter ansættelsens ophør.

- Det vi har gjort upfront er, at vi har gjort opmærksom på hvad der er gældende lov på området og så har vi en opremsning af, hvad man må og ikke må i omgangen med vores kunder. Dermed læner vi os op ad de muligheder, der er i loven og vil klart håndhæve dem i en given situation. Men vi håber selvfølgelig ikke at få brug for dem i sidste ende. Det skulle jo også gerne være resultatet af hele denne manøvre, siger Anders Baunsgaard.

Beskyt hemmelighederne over for dine ansatte