Sikkerheden ved tagarbejde skal øges

Arbejde med spær og undertage følger sjældent krav om sikkerhed på byggepladser.

Læs mere
Fold sammen
Det kræver stor opfindsomhed, når der skal rejses spær eller monteres undertage, når de gældende arbejdsmiljøregler samtidig skal overholdes.
 
Derfor har Træsektionen under Dansk Byggeri været med til at udarbejde en række løsninger, som både tager højde for arbejdsmiljø og byggeteknik.

- For Træsektionen har tagarbejder længe været en torn i øjet. Det kan nemlig være svært at overholde de generelle krav i Byggepladsbekendtgørelsen og i Arbejdstilsynets vejledninger, når der rejses spær samt monteres undertag og lægter. Denne type arbejder udføres nemlig tit, hvor der kan være fare for faldhøjder på over to meter, og der er sjældent mulighed for at etablere forsvarlige sikringer mod nedstyrtning, siger Søren Meyer, konsulent i Træsektionen i Dansk Byggeri.

Træsektionen har deltaget i en arbejdsgruppe med deltagelse af TIB, Træinformation, Brancearbejdsmiljørådet for Bygge- og Anlæg (BAR-BA) og Undertagsklassifikationsordning (DUKU), som har udviklet en række løsninger, der er bygbare og ikke fordyrer projektet unødigt. Løsningerne blev afprøvet i løbet af foråret og vil danne grundlag for en ny BAR-vejledning samtidig med, at Træinformation vil indarbejde endelige løsninger i deres vejledninger.

Allerede nu står det klart, at arbejdet vil få betydning for montering af undertage og loftforskalling. Ifølge Dansk Byggeri kan dette skabe nogen uro i kredsen af undertagsleverandører, fordi vandret montage ikke er kutyme i byggeriet.

- Det kan give enkelte leverandører problemer, men jeg tror, at de alle kan være enige om, at de udførendes sikkerhed må komme i første række. Så må det være op til teknikere, rådgivere og leverandører at udvikle de sikre og bygbare løsninger, siger chefkonsulent i Dansk Byggeri Niels Strange.

- mja