Sikkerheden spænder ben for dronegennembrud

Der er løbende kommet lempelser i lovgivningen, når det gælder anvendelse af droner til kommercielt brug. Dog mangler den afgørende sikkerhedscertificering, før dronerne kan få lov at flyve uden opsyn.

De fleste droner sælges i dag som legetøj eller til privat brug. Men teknologien er ved at være så langt, at selv de billige versioner er gode nok til professionel anvendelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: PATRICK SEEGER

Sikkerhedskrav i luften gør, at reglerne for droneflyvning er stram. I takt med den tekniske udvikling bliver lovgivningen langsomt lempet, men der mangler stadig nøgleteknologi på en række områder, før dronerne for alvor kan slippes løs.

Reglerne for droneflyvning reguleres ud fra Trafikstyrelsens bestemmelser om luftfart med ubemandede luftfartøjer. Den tager særligt hensyn til, at dronerne ikke er til gene for privatlivet eller den øvrige lufttrafik. Dronerne må derfor ikke flyve højere end 100 meter over jorden og i bestemte områder – i nærheden af bymæssig bebyggelse, militære områder eller større veje.

Af samme årsag skal dronen også hele tiden være under opsyn, når den er i luften. Det begrænser mange af de anvendelsesmuligheder, der eksempelvis ville gøre det muligt at levere pakkepost med droner.

»Luftfart er generelt konservativt og meget kompliceret – der er mange internationale luftfartsorganisationer, der skal blive enige. De danske myndigheder er relativt positive, men kan ikke udvikle alting på lovgivningsområdet. I det større perspektiv er det lidt som om, alle venter på alle,« siger Michael Larsen fra brancheforeningen UAS.

Han kunne forestille sig, at man gjorde droneflyvning tilladt i landbrugsområder også uden opsyn. På den måde kunne man gøre de løsninger, der allerede findes til sprøjtning og vanding, endnu mere attraktiv.

De fleste droner sælges i dag som legetøj eller til privat brug. Men teknologien er ved at være så langt, at selv de billige versioner er gode nok til professionel anvendelse. For at kunne anvende droner til forskning eller kommercielle formål, skal man have en dispensation fra Trafikstyrelsen. Dispensationen giver en række beføjelser i forhold til, hvor dronen må flyve, men stiller også krav til pilotens uddannelse og erfaring.

I forhold til sikkerhedscertificering mangler dronebranchen stadig enkelte nøgleteknologier. Sikkerhedssencorerne fin­des, men teknologien mangler at blive dokumenteret, før dronerne kan blåstemples til at flyve uden opsyn. Det skaber en del usikkerhed om ansvar og forsikring.

»Det er vigtigt, at befolkningen ikke er utryg ved, at man begynder at flyve med droner til kommercielt brug. Det er noget mange startup-virksomheder arbejder med,« siger Michael Larsen.

Målsætningen på internationalt plan er ifølge Michael Larsen, at man i 2029 skal kunne flyve med droner på tværs af verdensdelene side om side med andre fly.