Sigtet direktør: Ingen vil røre ved dette selskab

Det skrantende børsselskab Europeinvestment er helt ude i tovene, efter at de fleste tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer er blevet sigtet for grov kursmanipulation. Stifteren giver en lille gruppe mindretalsaktionærer skylden. Mindretalsaktionærerne får deres egne folk i bestyrelsen.

»Ingen. Ingen vil røre ved dette selskab. Det er sygt. Det er værre end AIDS«.

Sjældne ord på en generalforsamling i et børsnoteret dansk selskab. Men det var sådan, selskabets stifter, storaktionær og adm. direktør Castro Khatib karakteriserede den situation, investeringsselskabet Europeinvestment står i i dag.

Han, hele den tidligere bestyrelse og to af den nye bestyrelses medlemmer er af Bagmandspolitiet sigtet for tre tilfælde af grov kursmanipulation samt for at have afgivet urigtige selskabsoplysninger, og fredag måtte selskabet nedjustere sine forventninger til 2007-resultatet til et underskud på 111 mio. kr.

Pressens skyld
På en ekstraordinær generalforsamling i går bedyrede svensk-israelske Castro Khatib, at han og den øvrige ledelse har rent mel i posen.

Efter hans bedste overbevisning er selskabets nuværende krise og elendige aktiekurs resultatet af svensk presses negative skriverier om selskabet og at tre mindre aktionærer har manipuleret med aktiekursen og anmeldt ledelsen til politiet til skade for de øvrige aktionærer.

»Jeg har hyret en privatdetektiv for at undersøge de tre og kræver, at politiet gør det samme. Jeg vil holde dem ansvarlige for alt, hvad der er sket med mig og selskabet,« fortalte Khatib de fremmødte aktionærer.

Blandt de små aktionærer var holdningen snarere, at aktiekursen på Europeinvestement er styrtdykket som følge af, at det Khatib-kontrollerede Aladdin Investment har sendt en masse aktier på markedet, at gennemskueligheden i selskabet er meget lille, at selskabet i sine knap tre år lange levetid har ændret strategi et utal af gange og at det har knebet gevaldigt for ledelsen at indfri sine løfter til aktiemarkedet.

Revisionen fyret
Siden selskabet under navnet Live Networks Holding kom på Københavns Fondsbørs i 2005 gennem det inaktive noterede Nordisk Industripartner, har selskabet haft en række forskellige strategier og forretningsmodeller.

I dag består selskabets aktivitet i at eje knap 25 pct. af det britiske Europe Vision PLC, som ejer 11 pct. af TMG Inc., der ejer det hidtil upåagtede filmbyprojekt, Morocco Film City, i Nordafrika. Et selskab, som skulle være ni til ti milliarder kr. værd.

Castro Khatib har imidlertid for nylig fyret revisionen for Europe Vision Plc., fordi den har taget forbehold for, om værdierne er til stede.

Siden foråret har Europeinvestments bestyrelse prøvet at sælge aktierne i Europe Vison Plc. for at udlodde et provenu til aktionærerne.

Det er ikke lykkedes, og det er helt umuligt nu. Dels er aktiekursen raslet ned til halvanden krone mod otte kr. for et par år siden. Dels er der ingen, der vil røre ved et selskab, hvor stort set hele ledelsen er under mistanke for grov kursmanipulation.

På mandagens generalforsamling lod Castro Khatib forstå, at han i andet regi driver forretning med højtstående folk i den internationale film- og underholdningsindustri. Men ingen af hans gode forbindelser ønsker imidlertid at involvere sig i Europeinvestment.

Bestyrelse udvidet
Som følge af de udeblevne resultater under den hidtidige ledelse foreslog en mindretalsaktionær valg af to eksterne bestyrelsesmedlemmer. Det var Castro Khatib ikke meget for på nuværende tidspunkt.

»Vil de gøre det omkostningsfrit?« ville Castro Khatib vide.

Forslagsstillerens advokat Klaus Lindblad kunne så svare, at de ville gøre det på nøjagtig samme vilkår som de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Efter at de tre sigtede bestyrelsesmedlemmer Khatib, Hans Birkholm og Kenneth Dundas havde diskuteret sagen under seks øjne, gik de med til at udvide bestyrelsen med advokat Ole Vestergaard og statsautoriseret revisor Jørgen Peter Sejling.