Signalfadæsen vokser: Nyt signalsystem bliver syv år forsinket - og udløser milliardregning

Arbejdet med at skifte de gamle signalsystemer til de danske tog kommer til at trække ud. Transportminister Ole Birk Olesen (LA) har netop meddelt, at arbejdet bliver syv år forsinket, og at der er brug for flere penge til projektet.

Foto: CLAUS FISKER.
Læs mere
Fold sammen

2.555 dage. Det er, hvad Banedanmark skal bruge ekstra på at installere det nye signalsystemer på de danske togstrækninger. Det står klart, efter transportminister Ole Birk Olesen (LA) netop har informeret om, at det milliardstore projekt bliver forsinket med syv år, så det først står færdig i 2030. Projektet skulle ellers have været på skinner i 2023.

Baggrunden for udsættelsen er en rapport, som revisions- og konsulenthuset Deloitte har lavet for Transportministeriet. Heri konkluderer man, at der er så store udfordringer med at installere nyt signaludstyr i den eksisterende togflåde, at det potentielt kan volde store problemer, hvis ikke planen udskydes. Transportministeriet skriver i en pressemeddelelse, at man risikerer at stå tilbage med et nyt signalsystem, men uden tog som kan køre på skinnerne, og at hvis man ikke handlede nu, kunne man stå tilbage med en markant forringet togtransport i en ikke alt for fjern fremtid.

»Der er ingen tvivl om, at vi alle i forligskredsen ærgrer os over, at det ikke er lykkedes at få bygget ombordudstyr ind i de planlagte tog,« siger transportminister Ole Birk Olesen i en pressemeddelelse, »Men det er en enig forligskreds, der bakker op om en ny strategi for Signalprogrammet for at få størst mulig stabilitet i togdriften.«

Det er dog ikke alle strækninger, der må vente til 2030 for at få nye signaler. Københavns s-togsstystem vil for eksempel være klar til de nye signaler i 2023.

Milliardfordyrelse kommer med

Udsættelsen på de syv år bliver ikke omkostningsfri. I sig selv bliver det nye signalprogram ikke dyrere, men da det gamle signalsystem skal stå i længere tid, er det nødvendigt at »immunisere« en del af signalerne. Begrebet dækker over, at det gamle signalsystem ikke fungerer optimalt, når der kommer elektriske tog på skinnerne. Da de gamle signaler ligeledes er dyrere i drift end det nye program, og da der altså kommer ekstraudgifter til immunisering, foreligger der nu en ekstraregning på 2,8 mia. kr.

Det er ikke først gang, at projektet til 20 mia. kr. bliver dyrere. I starten af året udgav Rigsrevisionen en rapport, som udlagde, at projektet allerede da forventedes at blive 4,4 mia. kr. dyrere. Den nye regning på 2,8 mia. kr. relaterer sig ikke direkte til projektet, men er en konsekvens af, at signalprogrammet bliver forsinket. Socialdemokratiets transportordfører, Rasmus Prehn, siger til Ritzau, at oppositionens største parti er ved at miste tålmodigheden med Banedanmark.

»Nogle af de områder, der var forsinkelse på sidste gang, har man fået lidt kontrol med. Men nu er der så opstået noget nyt. Det er selvfølgelig dybt utilfredsstillende,« siger Rasmus Prehn til nyhedsbureauet.

»Vi har sendt det meget klare signal til både ministeren og Banedanmark, at vi ikke vil acceptere flere forsinkelser på det her område.«

Ny bane - gamle signaler

Det kommende arbejde, som Banedanmark nu skal til at udføre med immunisering og tilpasning af signalinfrastrukturen vil ramme flere strækninger i landet. Transportministeriet skriver, at den ellers nyanlagte bane mellem København og Ringted vil blive udstryret med gamle signaler, så den kan bruges til drift med fem tog i hvert retning i timen. Desuden skal der gennemføres tilretnings af infrastrukturen i Nordjylland, men strækningen mellem Roskilde og Holbæk skal imminuseres.

»Der igangsættes endvidere en indledende forberedelse af immunisering af en række strækninger over hele landet som en sikkerhed for, at der kan skiftes til eldrift med nye eltog som forudsat,« skriver Transportministeriet.

Meldingen om de syv års forsinkelse er den anden udskydelse på lidt over et år. Tilbage i oktober 2016 måtte Banedanmark også gå den lange til transportministeren og fortælle, at signalsystemet blev forsinket med to år på nogle strækninger. Det var i den forbindelse, at færdiggørelsen blev sat til år 2023, som altså i mellemtiden er blevet til 2030.

Det nuværende signalsystem i Danmark er hovedsageligt fra 1950erne og 1960erne, mens dele af det går helt tilbage til 1930erne.