SIF sælger byggerettigheder gennem Papirfabrikken

Silkeborg IF Invests datterselskab K/S Papirfabrikken har indgået en aftale med Aberdeen European Residential Opportunities Fund om salg af byggerettighederne til opførelse af et højhus på Papirfabrikken i Silkeborg. Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse tirsdag eftermiddag.

Læs mere
Fold sammen

 

Købsaftalen ventes at have en positiv effekt på resultatet før skat på 25-30 mio. kr., oplyser Silkeborg IF Invest.

Aftalen er et resultat af en hensigtserklæring om salget af byggerettighederne, der blev indgået i december sidste år, men den er fortsat betinget af, at en række nødvendige dispensationer til lokalplanen imødekommes, fortæller Silkeborg IF Invest.

Der kan dog også blive tale om en modsatrettet negativ engangseffekt på resultaterne, såfremt Silkeborg IF Invest vælger at omlægge sine bank- og realkreditlån på selskabets investeringsejendomme, fremgår det af meddelelsen.

Et sådant træk er netop nu under overvejelse, skriver Silkeborg IF Invest.

- Selskabets realkreditbelåning måles til amortiseret kostpris, og der vil derfor blive realiseret kurstab/-gevinst ved førtidsindfrielse målt i forhold til den aktuelle dagsværdi. Såfremt de aktuelle lån omlægges helt eller delvist, for derved at sikre en forbedret drift og en langsigtet rentesikring, vil dette have en negativ virkning på resultat før skat i spændet 7-21 mio. kr. - afhængig af hvor stor en del af låneporteføljen, der omlægges, skriver Silkeborg IF Invest i meddelelsen.

Aktien i selskabet stiger efter meddelelsen med 4,4 pct. til 11,80 kr., efter at den lå en spids lavere for dagen, inden meddelelsen blev offentliggjort.