Service-sektoren skal have et løft

Ny rapport påpeger behov for bedre rammevilkår for servicevirksomheder, så de kan blive mere produktive.

Foto: Preben Madsen.
Læs mere
Fold sammen

De danske servicevirksomheder er ikke tilstrækkeligt effektive og alt for få eksporterer deres ydelser.

Der er for lidt international konkurrence i sektoren. Servicevirksomhederne skal løftes gevaldigt for at blive mere produktive. Men det er også muligt, konkluderer REG LAB – en organisation, der forsker i erhvervsforhold for erhvervsfremmesystemet og har kulegravet sektoren.

Når kun fire procent af virksomhederne i sektoren er højproduktive, skyldes det ifølge REG LAB, at sektorens rammevilkår ikke er gode nok. Det handler ikke så meget om skatter og afgifter, men derimod om viden, innovation, finansiering, lederudvikling, adgang til kompetent arbejdskraft og manglende konkurrence.

REG LAB-folkene noterer, at erhvervsfremmesystemet bestående af væksthuse og kommunale erhvervskontorer er dårligt rustede til at hjælpe servicevirksomhederne. De har haft fokus på industri, men ved for lidt om digitale forretningsmodeller og servicekoncepter.

REG LAB konstaterer også, at hverken Eksportkreditfonden eller Vækstfondens ydelser er målrettet servicevirksomhederne og deres muligheder for at blive internationale med eksport og global ekspansion. Finansieringsmæssigt kniber det med at stille sikkerhed, fordi mange servicevirksomheder har et begrænset kapitalapparat. I stedet skal sikkerheden stilles i immaterielle aktiver som koncepter og rettigheder, men dem tager bankerne kun i beskedent omfang for gode varer.

Ledelserne kan også blive bedre, og flere højtuddannede kan med fordel finde beskæftigelse i sektoren.

Derfor anbefaler rapporten oprettelsen af et »Servicesektorens Uddannelsesakademi«. Det skal fokusere på målrettede lederudviklingsforløb inden for drift af servicevirksomheder, forretningsudvikling, intelligent databrug og organisering af serviceproduktion.

Desuden skal det offentlige indkøbs­system, der i dag er organiseret via blandt andet Statens Kontor for Indkøb (SKI), revideres, så det i højere grad bliver muligt for innovative servicevirksomheder at afsætte deres ydelser til det offentlige og dermed få det offentlige som referencekunde.

Direktør for REG LAB, Bjarne E. Jensen, påpeger, at udvikling af succesfulde servicevirksomheder bør have højere prioritet i erhvervspolitikken.

»Følger man de højproduktive servicevirksomheders eksempel, er der gode muligheder for international ekspansion og vækst i sektoren. Men det kræver bedre ledelse, nye finansieringsmuligheder og adgang til kompetent arbejdskraft. Ellers sker der ikke noget,« mener han.