Serie-iværksætteren!

Serieiværksættere har altid spillet en central rolle i samfundet. De har en særlig evne til at skabe kreativ destruktion og besidder en drivkraft, der konstant producerer nytænkning,udløser foretagsomhed og opsøger chancer.

De kan se en mulighed, før den bliver tydelig for enhver. En serieiværksætter er med Martin Thorborgs ord ”iværksætter til han dør”.

Så snart serieiværksætteren har afsluttet et projekt, starter han det næste, og det uanset resultatet af det foregående. Mange er serie- og parallelle iværksættere; de har mange bolde i luften på samme tid.

Serieiværksættere kan man betragte som et enzym i samfundsudviklingen. De er katalysatorer i innovationsprocesser og dermed en afgørende forudsætningen for, at noget sker. Og at det sker igen. Som et aktiv, der kan genbruges i nye processer. En stor grundlægger som C.F. Tietgen var f.eks. en sådan gudsbenådet serieiværksætter. Den foretagsomme Tietgen havde rigelig adgang til venture kapital via Privatbanken og Fondsbørsen (dengang brugte man Fondsbørsen til at rejse venture kapital). Virksomheder som GN, TDC, Danisco, Nordea, Carlsberg (Tuborg), Faxe Kalk og en hel del flere kan alle tilskrive Tietgen og kredsen omkring ham deres tilblivelse. Eftertiden foretrækker at hylde Tietgen som en slags monumental koncernbygger, men i realiteten var hans helt store bedrift rollen som seriel iværksætter og venture kapitalist!

I fremtiden har samfundet brug for endnu mere enzym af den slags, serieiværksætteren repræsenterer. Virksomheder med stort potentiale – f.eks. højteknologiske -, bliver for størstedelens vedkommende købt af globale aktører, hvis de når et vist niveau. Det udløser et latent og stigende behov for at starte nyt. Fremtidens velstand og velfærd afhænger derfor af, hvor stærke samfundets iværksættergener er.

Ifølge Global Entrepreneurship Monitor er Danmark et af de lande i OECD, hvor genstartsraten er lavest efter konkurs. Iværksættere, der går ned med deres første virksomhed, gør sjældent come back. Disse iværksættere er potentielt succesfulde, fremtidige serieiværksættere. Det var jo kun på grund af tilfældighed, kursmanipulation og kreativ bogføring, at Tietgen klarede skærene. I dagens transparante tilsynssamfund var han og Privatbanken sandsynligvis gået ned med et kæmpebrag og endt som skandale.

I den anden ende af skalaen er der tilsvarende en udbredt tradition for tilbagetrækning, når man har ”sit på det tørre”. I IT-generationen har det været folk i 30erne og de tidlige 40ere, som har lagt iværksætterstøvlerne på hylden og er blevet hjemmearbejdende familiefædre.

En ny, mere iværksættervenlig konkurslov er på trapperne, og en stærkere iværksætterbevægelse er under kraftig udvikling.

Mon ikke vi i fremtiden vil se flere serieiværksættere!