»Selvejet behøver ikke at være lykken«

En ny generation af unge landmænd satser på at blive forpagtere på store landbrug, der er ejet af pensionskasser. »Det er spørgsmålet, om det er lykken at eje sit eget landbrug,« siger den landmand 27-årige Christian Mejnertsen.

Pensionsselskabet AP Pension investerer 300-600 millioner kroner i landbrugsjord og er potentielt klar til at investere et milliardbeløb. Det er første gang, et pensionsselskab går i den retning investeringsmæssigt og dermed hjælper de økonomisk trængte landmænd. Her er det (fra venstre) Torben Andersen, direktør i Dansk Farm Management, Søren Dal Thomsen, administrerende direktør i AP Pension, landmand Christian Mejnertsen og Peter Olsson, ejendomsinvesteringschef i AP Pension. Foto: Asger Ladefoged Fold sammen
Læs mere
Verden forandrer sig. I USA og Sydamerika ejer storinvestorer, blandt andet kapitalfonde og fødevarevirksomheder, en række af de store landbrug. Sådan har det aldrig været i Danmark, hvor landmænd altid har været ejere af egne bedrifter. De er med et fortærsket ord selvejere, men ofte dybt gældsatte.

AP Pension er nu på vej til at revolutionere ejerformen i landbruget. Den 27-årige Christian Mejnertsen har en drøm og har intet imod at blive forpagter af et stort landbrug, ejet af en pensionskasse, selv om det er et brud på et par hundrede års tradition med selvejende bønder.

»Jeg vil gerne drive et stort landbrug med produktion af blandt andet korn, frøgræs og raps, hvor der kan blive optimal drift. Det vil være fornuftigt at begynde med 300-400 hektar,« siger Christian Mejnertsen.

Med AP Pensions opsigtsvækkende tiltag, der på langt sigt går ud på at investere i landbrugsjord og bygninger for muligvis flere milliarder kroner, blæser nye vinde hen over Danmark. Det sker i lyset af, at landmænd i flere år har skreget efter kapital, fordi primært bankerne har smækket kasserne i.

En ny generation af landmænd

Christian Mejnertsen har en solid landmandsuddannelse og erfaring som virksomhedsleder. Han er en mand, som direktør Torben Andersen fra Dansk Farm Management (DFM) og dermed også AP Pension med koncernchef Søren Dal Thomsen tror på. Christian Menertsen er en af de udvalgte til at være forpagter af ét af de landbrug, som pensionsselskabet er på jagt efter at købe for i første omgang en samlet sum på 600 millioner kroner.

Christian Mejnertsen driver farens landbrug på 90 hektar ved Regstrup syd for Holbæk i Nordvestsjælland. Men det er ikke nær stort nok til, at Christian Mejnertsen kan se en fremtid i driften. Selv om den 27-årige har sparet en kvart million kroner op, er det langtfra nok til gå til et realkreditinstitut og en bank for at skaffe penge til at få finansieret den nødvendige investering i et større landbrug. Banken vil end ikke oplyse, hvor mange penge han skal skaffe, sukker han.

Christian Mejnertsens mål er at indgå en tiårig forpagtningskontrakt med fonden Dansk Farmland, som ledes af DFM, og som AP Pension over de kommende år vil skyde masser af penge i i form af investeringer i landbrugsjord og bygninger. Når de ti år er gået, har Christian Mejnersen mulighed for at købe landbrugsvirksomheden.

»AP Pensions model med at investere i køb af landbrug og sætte en forpagter på kan blive en rigtig god model for folk som mig, der ikke har en far, som driver 1.000 hektar og har en kæmpeproduktion,« siger han.Det er jo et brud med selvejet, som landbrugets organisationer, ikke mindst hoved-organisationen Dansk Landbrug, har kæmpet for at bevare?»Spørgsmålet er, om det er lykken at eje sit eget landbrug. Vi er en ny generation af landmænd, der ser lidt mere nuanceret på det. Hvis du har gæld til op over skorstenen, er der jo intet ved at bevare selvejet. Vi unge landmænd ønsker i stedet at komme ind i erhvervet og drive store ejendomme med god indtjening,« fastslår Christian Mejnertsen.

Om måske ti år eller mere tror den sjællandske landmandssøn på, at han bliver i stand til at købe et stort landbrug. Tiden vil vise, om selvejerbønder ender med at blive en minoritet i Danmark, og storkapitalen overtager store landbrug som det er set i USA og Sydamerika.