Selvangivelse som alternativ

Verden vrimler ikke med gode metoder til at opgøre værdien af ejendomme, der sjældent bliver handlet. Ekspertgruppen synes hurtigt at have vendt ryggen til det nuværende princip om at søge at udtrykke en mening af de få handler, der dog finder sted.

Mikkel Scheel fotograferet til Berlingske Ejendomme. Fold sammen
Læs mere
Foto: David Leth Williams

I stedet stod ekspertudvalget tilbage med to muligheder: Dels den man valgte – at basere sig på skøn over lejeindtægter – og dels at lade ejendomsbesidderne selvangive værdien af deres ejendomme.

Det sidste gik man bort fra af flere grunde. Dels fordi det ville være et tungt arbejde for dem, der ikke i anden sammenhæng har vurderet ejendommene, dels man kunne forudsige at ejendomsbesidderne ville bruge forskellige metoder – og endelig fordi, som det hedder i rapporten, »der vil være incitamenter til at underindberette værdien af sin erhvervsejendom«.

Mikkel Scheel fra DTZ mener alligevel, at man skulle have gået efter selvangivningen:

»Det er langt det nemmeste. Hvis værdien er sat alt for lavt, vil man fange det i skatteligningen. Folk har også incitamenter til at under-indberette værdien af deres arbejdsindkomst, men det lykkes jo stadigvæk at få nogle penge i kassen,« siger Mikkel Scheel.