Selskabsledelse skal re-tænkes

En ny selskabslov er på trapperne, og med den følger nye anbefalinger for god selskabsledelse. Nu må de børsnoterede virksomheder gerne blande bestyrelse og direktion.

Læs mere
Fold sammen
Nørby-udvalgets anbefalinger i Corporate Governance-rapporten om god selskabsledelse er lige til at kassere. Det er konsekvensen, hvis man lytter godt efter, når den nye formand for Komiteen for god Selskabsledelse siger følgende:

– De gældende anbefalinger for god selskabsledelse bør hele tiden afspejle god praksis, og god praksis ændrer sig over tid. Behovet for en opdatering af anbefalingerne for god selskabsledelse understreges af, at vi i Danmark har fået en ny selskabslov, siger den nye formand Sten Scheibye.

Ergo kan vi glemme alt om Nørby-udvalgets anbefalinger?

– Nej, vi kan ikke sige, at Nørby-udvalgets anbefalinger var dårlige. De anbefalinger, Lars Nørby Johansen og hans udvalgskolleger gav os, var dikteret af den daværende lov, der krævede en adskillelse af bestyrelse og direktion. I den nye selskabslov, der sandsynligvis vedtages, får de børsnoterede virksomheder mulighed for at vælge en enstrenget ledelsesstruktur, hvor bestyrelsen og direktionen er en del af samme forsamling, og hvor et særligt tilsynsråd har tilsynspligten.

– Man kan også vælge en adskillelse af bestyrelse og tilsynsråd, hvis man anser det for hensigtsmæssigt, så de nye anbefalinger skal altså tage højde for begge ledelsesstrukturer, siger Sten Scheibye.

Men sandheden er, at Nørby-udvalgets anbefalinger knytter sig en bestemt lov, og da vi får en ny selskabslov snart, er Nørby-udvalgets anbefalinger ikke længere relevante?

– Det kan du godt sige.

Der er sket en udskiftning på fem medlemmer i Komiteen for god Selskabsledelse. Er det et udtryk for, at man er utilfreds med Nørby-udvalgets medlemmer?

– Det kan man ikke konkludere. Men Nørby-udvalget havde siddet i mange år, og udskiftningen i det udvalg havde været begrænset. Hvis vi skal tage vores egen medicin, er det naturligt, at vi også sammensættes med nye folk. Vi skal have nye kræfter ind, som ser på tingene med friske øjne, siger Sten Scheibye.

Ligesom Nørby-udvalget, der blev nedsat i 2001, kun kunne komme med anbefalinger til god selskabsskik – og altså ikke pålæg til de børsnoterede virksomheder – er der ikke mulighed for, at Scheibye-udvalget dikterer noget som helst.

Og I skal ikke kigge videre end de børsnoterede selskaber?

– Nej, men vi håber, at når de børsnoterede selskaber lever op til anbefalingerne, får det en afsmittende effekt på alle selskaber. Det er der ingen tvivl om, at det får konsekvenser for mange almindelige virksomheder. Det er kun et spørgsmål om, hvor hurtigt afsmitningen går, siger Scheibye.

Er der penge i at følge jeres anbefalinger?

– Jeg vil hellere sige, at der er værdi for aktionærerne i at følge anbefalingerne om god selskabsledelse, konkluderer Sten Scheibye, den nye formand for Komiteen for god Selskabsledelse.