Schmidts Radio gik mobilt

Regningen er reduceret markant, og servicen over for kunerne har fået et løft. Sådan lyder erfaringer med at sige farvel til fastnettelefonerne og primært bruge mobiltelefoner hos Schmidts Radio.

Den springer i øjet - igen og igen. Telefonregningen, som har udviklet sig til en lidt for stor post i regnskabet i forhold til firmaets størrelse. Hos Schmidts Radio, der beskæftiger fem mand, og som leverer lyd-, billed- og tekniske løsninger til virksomheder og kursuscentre, bliver ejeren Lars Nielsens blik ved med at falde på omkostningerne til telefoni i firmaet.

I forbindelse med en gennemgang af årsregnskabet peger revisoren netop på, at telefoni bør være et af de steder, Schmidts Radio kan reducere udgifter. Og det gør han så.

Lars Nielsen går i gang med at analysere firmaets teleløsning, som rummer en række fastnettelefoner med omstillingsanlæg og nogle mobiltelefoner, som er nødvendige for medarbejderne, der ofte befinder sig på farten eller ude hos kunderne. Derfor beslutter Lars Nielsen at kigge nærmere på mulighederne inden for mobiltelefoni.

Alle har én telefonI dag har medarbejderne hver en mobiltelefon, mens firmaets hovedtelefonnummer stilles direkte til callcenter, som modtager opkald og enten stiller dem videre til den rette medarbejder eller tager i mod en besked, som sendes til rette medarbejder efterfølgende.

- Allerførst prøver vi at omlægge til flere forskellige abonnementstyper, hvor vi henter en besparelse på omkring 30 procent. Vi har fornyligt skilt os af med fastnetlinjerne og skiftet til den nye løsning, som vi forventer vil reducere regningen tilsvarende endnu engang. Samtidig kan vi levere en langt bedre kundeoplevelse, fordi alle indgående opkald altid bliver besvaret med en levende stemme - og ikke bare min telefonsvarer, hvis min telefon eksempelvis er optaget, siger Lars Nielsen.

Han tilføjer, at det er nødvendigt for Schmidts Radio at beholde en enkelt fastnetlinje, fordi firmaets alarmsystem og fax er koblet op på linjen.

De forventede besparelser i den nye model skyldes blandt andet, at den nye model rummer en høj grad af selvbetjening. Den er bygget op som en tank-selv-løsning uden abonnement, hvor det er Lars Nielsen, der modtager besked, når medarbejdernes mobilkonto er ved at være tømt - og der skal tankes op igen.

»Det betyder, at du hele tiden har en oversigt over, hvor meget medarbejderne taler, ligesom du har en faktura klar femten minutter efter, du har tanket ny taletid til dem og kan lægge den direkte i bogholderiet,« siger han.