Schlüter-partner lånte via advokatfirmas datterselskab, fordi Johan Schlüter skulle bruge penge

Anklageren er tirsdag før frokost nået til de sidste to forhold i anklageskriftet, hvor Susanne Fryland er den eneste tiltalte af de tre tidligere partnere i advokatfirmaet Johan Schlüter.

Foto: Simon Læssøe

Susanne Fryland skal forklare sig om groft mandatsvig, hvor hun ifølge anklageskriftet har udstedt grundløse fakturaer på i alt fem millioner til klienten Filmkopi, som var en af de rettighedshaverforeninger, hvis midler advokatfirmaet forvaltede.

Hun skal også gøre rede for, hvorfor advokatfirmaets datterselskab, Registrering Danmark, hvor hun var direktør, havde mellemregninger med eller udlånte penge til fire selskaber, som hun enten selv ejede, eller som hun ejede i fælleskab med sin kone.

Ifølge anklageskriftet drejer det som udlån på i alt 4,5 mio. kr. I retten kommer det frem, at det blandt andet drejer som et beløb på en million kroner, som Advokatanpartselskabet Susanne Fryland havde lånt.

Susanne Fryland forklarer i retten, at lånet skyldtes, at hendes medpartner i advokatfirmaet, Johan Schlüter, havde brug for penge.

»Johan Schlüter havde brug for en mio kroner, og det er så gået via mit selskab,« siger Susanne Fryland.

Hendes hukommelse svigter imidlertid, da hun skal fortælle om baggrunden for lånet, og hvorfor det skulle gå via hendes advokatanpartselskab.

»Det husker jeg ikke,« svarede hun.

Hun bliver også spurgt, om Registrering Danmark havde en interesse i at blive involveret i et lån fra hendes selskab til Johan Schlüter?

»Det kommer an på, hvad han skal bruge pengene til,« siger hun – uden dog at kunne give eksempler på, hvilke situationer det kunne være.