Scandlines fik høj vækst i godstrafik

Stærke konjunkturer, især i Øst- og Mellemeuropa, har været med til at skabe vækst i antallet af transporterede lastbiler.

Scandlines kunne i 2006 fortsætte mange års vækst i trafiktallene. I lighed med forrige år var det især godstrafikken, der trak tallene op med 3,3% flere lastbiler end i 2005, mens antallet af transporterede personbiler forblev på det meget høje niveau, der er nået efter tidligere års stærke vækst. Den stærke vækst i godstrafikken skal ses i lyset af, at Scandlines driver en rute mindre til Baltikum end i 2005. Tages der hensyn til det, er den reelle vækst i godstrafikken næsten10%.

Godstrafikken vokser stærkt overalt, skriver selskabet i en pressemeddelelse.

Godstrafikken har markeret sig stærkt inden for de fleste ruteområder. Det er især trafikken mellem de stærke vækstcentre i Østeuropa og Skandinavien, der er fortsat med at vokse, hvilket især har vist sig i stigende transport af lastbiler på Danmark-Tyskland og Tyskland-Sverige, og med en afsmittende effekt på Danmark-Sverige, hvor godstrafikken er det eneste transportsegment med vækst, oplyser selskabet.