Saxo Privatbank kom ud af 2016 med underskud

Ledelsen for Saxo Privatbank, der har brændt nallerne på de københavnske bycykler, kalder resultatet for 2016 for "klart utilfredsstillende", og på bundlinjen måtte banken da også indkassere et dundrende underskud på 8,2 mio. kr. sammenlignet med et overskud på 35,4 mio. kr. i 2015.

- Året har været præget af nedskrivninger på et større enkeltstående engagement, og banken har tillige ikke realiseret den forventede vækst, siger Johannes Rovsing, der tiltrådte som administrerende direktør for banken i november 2016, i regnskabet.

I regnskabet næves det pågældende engagement ikke ved navn, men det er en kendt sag, at Saxo Privatbank havde ydet store udlån til firmaet bag de københavnske bycykler, Gobike, der nu er gået konkurs. Det var også det engagement, der ifølge business.dk gav en løftet pegefinger fra Finanstilsynets inspektører, da de besøgte banken i efteråret.

Saxo Privatbank har i sit årsregnskab opgjort nedskrivningerne på udlån til 71,6 mio. kr., hvilket er markant højere end niveauet i 2015 på 43,1 mio. kr.

- Stigningen i nedskrivningerne kan henføres til en væsentlig nedskrivning på et af bankens større engagementer, der nu er fuldt nedskrevet. Bankens ledelse har endvidere vurderet, at der er var behov for et tillæg til de gruppevise nedskrivninger på 16 mio. kr. som følge af konstaterede svaghedstegn i porteføljen af mindre og mellemstore erhvervskunder, skriver banken i regnskabet.

Saxo Privatbank venter i 2017 en "normalisering" af nedskrivninger og venter fremgang både i forhold til basisindtjeningen og til resultatet før og efter skat.

Saxo Bank ejer 99,6 pct. af aktierne i Saxo Privatbank.

/ritzau/FINANS