Saxo Bank stoppede handel med portugisere i 2008

Saxo Bank stoppede af etiske årsager samarbejdet med den tidligere portugisiske storkunde, Fortune, for halvandet år siden. Nu truer Fortune med sagsanlæg.

Foto: PEDRO ARMESTRE
Saxo Banks portugisiske storkunde, Fortune, som nu truer banken med sagsanlæg, blev ifølge Berlingske Business' oplysninger verfet ud af banken i efteråret 2008 af etiske grunde.

Årsagen var, at Fortune i stort omfang spekulerede i islandske kroner. Det anså Saxo Bank midt i finanskrisens rasen som en uetisk strategi, og derfor bragte banken kundeforholdet til ophør.

Ifølge Berlingskes oplysninger mente det portugisiske finanshus ikke, at Saxo Bank havde hjemmel til at lukke for de indgåede aftaler om handel med islandske kroner. Fortune mener også, at de kurser, der blev handlet til, var i uoverensstemmelse med valutakurserne i markedet.

Inden nedlukningen var der en dialog mellem de portugisiske og de danske myndigheder vedrørende lukning af handel med islandske kroner, og Finanstilsynet fandt ved den lejlighed, at markedsforholdene i den konkrete situation var så ekstraordinære, at det var berrettiget at Saxo Bank suspenderede handlen med islandske kroner.

I dag halvandet år efter truer Fortunes advokat Ole Sigetty fra Nemeth & Sigetty med at melde Saxo Bank til Finanstilsynet for at få bankens licens inddraget:

"Jeg indsender snarest en klage til tilsynet, og derefter følger en stævning af Saxo Bank," siger han. Hvornår dette sker, ønsker han ikke at oplyse: "Det sker, når det passer min klient og jeg," siger han blot.

Ifølge dagbladet Børsen vil Fortune anlægge sag mod Saxo Bank for næsten 75 mio. kr. Fortune hævder at være blevet snydt, fordi der ikke har været overensstemmelse mellem valutakurserne i markedet og de kurser, der blev handlet til i Saxo Bank.

Ole Sigetty vil ikke ind på, hvorfor sagen har trukket i langdrag. Ifølge Berlingske Business' oplysninger har der været livlig korrespondance mellem banken og Fortune gennem et stykke tid. Ole Sigetty har ført sagen for Fortune gennem det sidste halve år. Inden da har der været andre advokater på.